Úplata za vzdělávání a školské služby, rozvržení plateb

 
Školní rok 2018- 2019
 
 

Úplata za vzdělávání a školské služby vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v roce 2017. Měsíční náklady na 1 dítě – 885,- Kč. Pro tento školní rok je stanovena platba 350,- Kč. Jestliže v měsíci červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících dojde k omezení provozu MŠ, činí částka na 1 dítě a 1 den 17,- Kč. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. Zákonní zástupci dětí s odkladem školní docházky budou platit školné od září 2018. Omezení neplatí pro děti se zdravotním postižením.

Rozvržení plateb:

září, říjen, listopad, prosinec

čtvrtek 20. 09. 2018 a pátek 21. 09. 2018     7:00 hod. – 8:00 hod.

leden, únor, březen

čtvrtek 24. 01. 2019 a pátek 25. 01. 2019     7:00 hod. – 8:00 hod.

duben, květen, červen

čtvrtek 18. 04. 2019 a pátek 19. 04. 2019     7:00 hod. – 8:00 hod.