Sdělení pro rodiče

 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání budeme pro rodiče dětí z MŠ organizovat 6 odborně zaměřených setkání. 

Pozvánka.pdf (30848)

 

Zápis do MŠ

 

Pro děti, které do 31. 08. 2018 dosáhnou věku pěti let je od 03. 09. 2018 předškolní vzdělávání povinné. Podmínkou pro přijetí dětí mladších pěti let je absolvování povinného očkování. 

Zápis proběhne dne 10. 05. 2018. Tento den je posledním pro doručení Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře si mohou zájemci vyzvednout v ředitelně od 16. 04. 2018. Uchazečům bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce školy při vstupu do ŠD. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně. Před zápisem do MŠ budou zveřejněna kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby ve školném roce 2017-2018:

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na šk. r. 2017-2018.pdf (354785) 

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby ve školném roce 2016-2017:

Dodatek k vnitřní směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání a školské služby v ZŠ a MŠ Rokytno.pdf (349508)

 

Zápis do MŠ

proběhne dne 30.04.2015. Tento den je posledním pro doručení Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Formuláře si mohou zájemci vyzvednout v ředitelně od 01.04.2015 nebo stáhnout z webových stránek školy. Řádně vyplněnou přihlášku a zápisní list doručí osobně do ředitelny školy nebo mohou zaslat písemně.

Uchazeči bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Seznam bude zveřejněn na internetových stránkách školy a vyvěšen na úřední desce školy při vstupu do ŠD.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče písemně.

Při rozhodování o přijetí do MŠ se bude ředitelka řídit zveřejněnými kritérii pro příjetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015-2016. Více zde: https://skola-rokytno.webnode.cz/materska-skola/organizace-skolniho-roku-2010-2011/zapis-do-ms/

 

Co by mělo zvládat dítě před nástupem do 1. ročníku: Co by mělo zvládat dítě od 5-6 let.pdf (64,5 kB)

 

Co bude potřebovat do školy prvňáčeky:

Pomůcky pro 1. ročník 2014-2015.pdf (381,1 kB)

Pomůcky pro prvňáčky - placeno školou.pdf (12,6 kB)

 

Čím se řídit při nákupu tašky pro prvňáčka:

BRAŠNA LETÁK - SZÚ.pdf (1,3 MB)

Jak předcházet vadnému držení těla:

Jak předcházet vadnému držení těla.pdf (5,3 MB)

 

 

Program třídní schůzky SRPŠ konané dne 17.09.2012 v MŠ naleznete zde:

Program třídní schůzky SRPŠ 17.09.2012.pdf (19,1 kB)

 

Doporučujeme:

navštívit portál Pardubického kraje Klíč ke vzdělávání a vědení na dosah. Portál obsahuje zajímavé informace pro rodiče, zaměstnance školy i žáky.

Poznávka na Kurz pro všechny přemýšlivé rodiče a vychovatele zde: Kurz pro všechny přemýšlivé rodiče a vychovatele.pdf (31,1 kB)

Uvedený kurz již absolvovaly 3učitelky z  naší ZŠ a 1 učitelka z MŠ. Považuji ho za jeden z nejpřínosnějších, kterého jsem se za dobu mé pedagogické praxe zúčastnila. Lektorka J. Nováčková - autorka knihy Respektovat a být respektován je vynikající. Věřím tomu, že každý, kdo se kurzu zúčastní, bude nesmírně obohacen.

 

Desatero pro rodiče naleznete zde.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.doc (59,5 kB)

 

 

 Legislativní změna

S účinností od 1. ledna 2012 dochází ke změně právní úpravy rodičovského příspěvku jako jedné z dávek státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Spolu se změnou podmínek pro pobírání rodičovského příspěvku bylo novelou zákona o státní sociální podpoře provedenou zákonem č. 366/2011 Sb. zrušeno též dosavadní omezení pobytu dítěte v mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení, jde-li o dítě starší 2 let. Dětem mladším 2 let je docházka do mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení i nadále omezena, a to rozsahem 46 hodin v kalendářním měsíci. Omezena je také docházka dětí se zdravotním postižením nejvýše na 4 nebo 6 hodin denně podle typu zdravotního postižení (ust. § 31 odst. 3 písm. b) a c) zákona o státní sociální podpoře).

 

Je však třeba upozornit, že možnost neomezené docházky dítěte do mateřské školy se týká pouze případů,kdy rodič čerpá rodičovský příspěvek podle právní úpravy účinné od 1. ledna 2012. Vznikl-li rodiči nárok na rodičovský příspěvek podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2011 a nepožádal-li rodič v souladu s čl. VI. bodem 4. zákona č. 366/2011 Sb. o změnu rodičovského příspěvku podle nové právní úpravy,platí i nadále pro pobírání rodičovského příspěvku dosavadní předpisy, včetně omezení docházky dítěte do mateřské školy. Pro zachování nároku na rodičovský příspěvek tak dítě mladší 3 let může navštěvovat mateřskou školu nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci, dítě starší 3 let nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 dnův kalendářním měsíci.

Při omezení docházky dítěte do mateřské školy se postupuje podle ust. § 1a odst. 5 a § 6 odst. 3 písm. a) vyhláškyč. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. (omezení docházky stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte, výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz).

  vloženo 13.4.2012

 

 

 

 

Vážení rodiče,

 

V letošním školním roce dostáváte poprvé Školní zpravodaj číslo 2. Chci reagovat na Vaše dotazníky a předat informace, které Vám pomohou získat ucelenější představu o škole.

 

Nejprve děkuji všem, kteří si našli čas, zamýšleli se nad školou a zveřejnili své názory.

Co oceňujete:

1. V 91 % vrácených dotazníků jste ocenili učitelky- jejich vstřícnost, přístup k dětem, příjemné vystupování. Po dlouhé době se o děti staraly pí. učitelky, které se vzájemně doplňovaly, spolupracovaly, respektovaly se. Spojoval je zájem o děti i snaha o dobře vykonanou práci. S lítostí Vám oznamuji, že paní učitelka Jitka Schejbalová měla smlouvu pouze na 1 rok a u nás končí. Věřím, že rozzáří oči dalším desítkám dětí. Její práce byla profesionální a já si jí velice vážím. Na její místo nastoupí kvalifikovaná vysokoškolsky vzdělaná pí. učitelka Alice Trojanová, kterou jste měli možnost poznat prostřednictvím cvičení rodičů s dětmi. Bude pracovat s mladšími dětmi. Starší děti se budou rozvíjet pod vedením zkušené pí. učitelky Milady Reinberkové, která již dlouhodobě patří k tomu dobrému, co naše škola má.

 

 2. Materiální vybavení – nový nábytek, dostatek hraček, pomůcek, stavebnic, knih, výzdobu MŠ ocenilo 36% rodičů. Jen pro zajímavost uvádím, že jsme za výše uvedené materiální vybavení v průběhu školního roku utratili 73 692,- Kč. Dík patří tatínkovi, který mám zrenovoval relaxační kout. Tím nám peníze ušetřil.

 

3. Individuální přístup k dítěti ocenilo 27 % rodičů. Bez něho se ve škole neobejdeme. Každá rodina má sovou intimitu, svůj řád, své tradice, takže každé dítě k nám nastupuje z úplně jiného sociálního prostředí. Proto potřebujeme čas na adaptaci. Zpočátku to občas působí, že je dítě mimo ostatní, nezapojuje se do činnosti a učitelky ho nechávají. Dítě si potřebuje „osahat“ nové prostředí. Učitelky mu nabízejí činnosti i kontakty, ale zároveň ho respektují. Čím pravidelněji chodí děti do MŠ, tím se doba adaptace zkracuje.

 

4. Výuku ocenilo 45% rodičů. Je úžasné, jaký máte přehled, že jste zareagovali, že výuka je zaměřena na přípravu vstupu do školy – vědomostní potenciál a rozvoj řeči, ale stejnou měrou i na sociální učení – jak se chovat k sobě, jak řešit konflikty. Neuniklo Vám ani získávání a rozvoj potřebných dovedností.

 

5. Přístup k rodičům, ochotu při problémech ocenilo 27% rodičů. Informovanost rodičů, vyvěšování týdenních plánů na nástěnce pro rodiče ocenilo též 27 % rodičů. Děkujeme. Jsme si vědomé, že dítě dostane maximum, jestliže naše snažení je odporováno rodinnou a jestliže naopak my budeme vnímat Vás a Vaše rodiny.

 

6. Rodiče v 18 % uvedli, že jejich dítě rádo chodí do MŠ. Jestliže je tomu tak, má dítě vytvořené předpoklady, aby v MŠ nasávalo podněty jako houba.

 

7. 18% rodičů ocenilo práci kuchařek. Opravdu se snaží. Zkoušejí nové receptury. V průběhu roku obohatily jídelníček o 20 nových jídel – např. treska obalená v kukuřičném těstíčku, kuřecí prsíčka na indiánský způsob, karbanátky z rybího filé se žampióny, rybí karbanátky s ovesnými vločkami a sýrem, fazolový guláš, těstovinový salát atd.. Při vaření používají i potraviny zdravé výživy – např. jáhly, pohanku, cizrnu, vločky, cizrnou mouku, čočku, hrách, fazole, krupky, sojové maso. Pravidelně nabízejí ovoce a zeleninu. Je pravda, že to co nevaří doma maminka, se děti teprve učí jíst.

 

8. Dále jste ocenili i školní družinu, do které děti chodí na půl hodiny denně. Vyjádřili jste spokojenost se školními akcemi – kulturními i vzdělávacími, s kvalitou kroužku anglického jazyka a zobcové flétny.

 

Vaše připomínky a požadavky.

1. Vymalovat třídy.

Chceme provést snížení výdejních okének, aby se mohly bezpečně obsluhovat i malé děti. Pak bude realizována výmalba. Ve třídě berušek budeme opravovat sokly stěn a následky po zatékání vody.

 

2. Označení školy – výroba zadána v průběhu června. V září by měla cedule viset na škole.

 

3. Vybavení třídy Berušek – zadní skříňky.

Celou renovaci nábytku MŠ máme rozplánovanou na několik let z důvodu zajištění finančních zdrojů. Předpokládáme, že bychom ve 2. pololetí následujícího školního roku přistoupili k další obnově nábytku.

 

4. Kroužek s pohybovou aktivitou, taneční kroužek.

Vnímáte to shodně jako my. Prostory máme, chybí nám vedoucí. Jestliže víte o někom vhodném, dejte vědět. I my rozprostřeme sítě a v září při schůzce rodičů a pedagogů si povíme víc.

 

5. Školní zahrada, bazén.

Narážíme na finance. Úpravu školní zahrady máme též rozvrhnutou do etap. V tomto školním roce jsme chtěli zbudovat dětem novou průlezku. Od obce jsme měli přislíbenou finanční pomoc. K realizaci nedošlo díky tomu, že byl školní rok finančně náročný na opravy – např. oprava vzduchotechniky stála 49 900,- Kč. Za tuto cenu bychom již průlezku pořídili.

Bazén i zahrada patří obci, proto problém nemůže vyřešit škola. V průběhu 2 let jsem o Vašem přání písemně informovala zastupitele obce. Je pochopitelné, že přednost měla přístavba školy. Opět budu zastupitele informovat, v září sdělím více. Přesto se domnívám, že bazén svou funkci má. Děti po celý rok pozorují život ve vodě, vývoj žáby od vajíček přes pulce k žábě. Vyhledávají si názvy vodních živočichů, zjišťují si o nich informace, které následně skupinově zpracovávají.

 

6. Přítomnost dětí s rýmou, kýchající děti – učitelky by měly informovat rodiče.

Učitelky rodiče informují, jestliže má dítě v MŠ nebo ZŠ teplotu, okamžitě telefonicky informují a žádají, aby byl umožněn dítěti klid doma na lůžku. Chápu, že Vám jde o to, aby se nenakazilo Vaše zdravé dítě, ale záleží i na rozhodnutí a možnostech každého rodiče.

 

7. Bezhotovostní platby – projednám s paní účetní, probereme na schůzce v záři.

 

8. Větší pokrytí prázdnin – letní měsíce.

Z důvodu malého množství pedagogických zaměstnanců, z důvodu čerpání 40 dnů dovolené a z důvodů finančních musím sdělit, že nejsme schopni tento požadavek splnit.

 

Z dotazníků vyplývá, že se zajímáte o činnost MŠ, porovnáváte ji s jinými. Díky za další podněty a nápady. Dík za to, že jste se vyjádřili a tím aktivně vstoupili do dění Vaší školy.

 

Na závěr ještě pár informací týkajících se celé školy. Vzhledem k tomu, že jsme v ZŠ měli zastaralé, nevyhovující vybavení počítačovou technikou, podala si na podzim škola žádost o zařazení do projektu EU Peníze do škol. Ministerstvo žádost schválilo a od února 2011 jsme zahájili 2 a půlletou realizaci. Pro vyučující to znamená vypracovat a ve výuce ověřit 252 výukových materiálů, účastnit se dalších vzdělávání a získat požadované certifikáty.

Pro žáky to znamená, že od června mají nainstalovaných 10 nových počítačových stanic připojených na nový server, který zvládne 20 připojených současně pracujících stanic. Učitel informatiky získal 1 PC pracoviště, pro potřeby učitelů i žáků bude sloužit nový notebook. To vše v hodnotě 200 000,- Kč. V následujícím roce bychom chtěli pořídit interaktivní tabuli. Zastaralý, nevyhovující nábytek ve školní jídelně ke konci června nahradíme čtyřmístnými jídelními sety, čímž zkulturníme prostředí jídelny, pozitivně ovlivníme nežádoucí hlučnost i zajistíme větší bezpečnost.

V průběhu roku jsme doplňovali vybavení ŠD. Rodiče pomohli s naplňováním kuchyňské linky, s ušitím relaxačního pytle a sedáků.

Velkou pozornost věnujeme i obnově žákovské knihovny, hlavně encyklopedické tituly a pro začínající čtenáře, abychom rozvinuli jejich zájem o knihy. V knihovně jsou zastoupeny knihy pro všechny věkové kategorie, ale starší žáci již využívají i jiných knihoven.

V MŠ jsme dětem pořídili nový nábytek do třídy motýlků, čímž vznikly dva nové herní kouty. Vytvořili jsme pracovní místo pro učitelku. Nakoupili nové knížky, stavebnice, hry, hračky. Díky šikovnému rodiči jsme zrenovovali relaxační kout. Dík sponzorskému daru ve formě práce, organizace, peněz, stojí na školní zahradě na zpevněné ploše domeček a 2 branky. Do zlepšení materiálních podmínek ZŠ a MŠ jsme v tomto školním roce investovali 360 000Kč.

 

Na závěr předkládám k zamyšlení několik vět Zdeňky Jordánové z knihy Cesta staletími.

„Škola je vlastně první „věc“, kterou doopravdy „musíme“, a díky tomu se o sobě , spíše o svých způsobech řešení této reality mnohé dozvíme. A také se dozvídáme mnohé o našich rodičích, podle toho, jaké naše postoje podporují či tolerují.“

„Náš život je vlastně také škola. Je to škola života…Je to náš hlavní úkol, úkol učit se smysluplně žít.

Nejdůležitější je umět si vybírat ty správné informace ze světa kolem. Poznat, co se nás týká a co ne. Umět vztahovat věci z vnějšího světa k našemu vlastnímu životu a zbytek nechat jít…“

 

Tak si popřejme, ať nás neopouští ochota učit se, ať se nám daří přijímat postoje druhých, ať se nám daří pracovat se svými vlastními postoji.

 

 

 Přeji Vám krásné chvíle ve společnosti Vašich nejbližších, odpočinek a načerpání nových sil.

 

                                                                                                          Mgr. Olga Brousilová

                                                                                                                    ředitelka

Doporučení rodičům

Ø      Zajímejte se o to, co dítě v MŠ dělá, co ho během dne zaujalo, čemu se naučilo.

Ø      Snažte se hodně s dítětem povídat, vést ho k tomu, aby bylo samostatné a naučilo se vám samostatně vyprávět.

Ø      Při předávání dítěte pí. učitelce ji informujte o zdravotním stavu. V žádném případě neposílejte děti samotné.

Ø      Oznamujte výskyt infekčního onemocnění dítěte nebo členů rodiny.

Ø      Dbejte na přiměřené oblečení dětí dle ročního období.

Ø      Pravidelně s dítětem kontrolujte stav oblečení, tím ho vedete k samostatnosti.

Ø      Pravidelně projevujte zájem a seznamujte se s výsledky školní práce umístěné na chodbě školy či v prostorách tříd.

Ø      Při zjištění, že dítě má jakýkoliv problém týkající se vzdělávací oblasti nebo vztahové oblasti (dítě – dítě, dítě – učitelka), informujte pí. učitelku. Vyzvěte dítě, aby i ono o svém problému informovalo pí. učitelku.

Ø      Stížnosti, ale i podněty předávejte ředitelce školy.

       

Omlouvání absence

Nepřítomnost dítěte v MŠ je nutné omluvit. Jestliže by dítě nebylo omluvené při absenci delší než 2 týdny, může být z docházky do MŠ vyřazeno. Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění zástupce dítěte:

Ø      Dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny.

Ø      Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ.

Ø      Ukončení docházky dítěte doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.

Ø      Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování v dohodnutém termínu.

 

Pojištění dětí v MŠ

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny u Allianz pojišťovny a.s.  

Rozsah pojištění 

a) pro případ smrti následkem úrazu nebo smrti v důsledku onemocnění podle tarifu G 20         

b) pro případ trvalých následků úrazu s progresivním pojistným plněním podle tarifu G 22         

c) pojištění odpovědnosti za škody způsobené usmrcením dítěte z důvodu úrazu