Zájmové kroužky

Sportovní kroužek – pondělí 13:15 – 14:00 hodin -  vedoucí Mgr. Zdeněk Neuhöfer – začátek 1. 10..

Kroužek výpočetní techniky – středa 13:15 - 14:00 hodin - vedoucí Mgr. Zdeněk Neuhöfer – začátek 3. 10..

Kroužek anglického jazyka - čtvrtek - 13:00 – 13:45 hodin - vedoucí Mgr. Marta Stránská – začátek 20. 09..