Zájmové kroužky

Sportovní kroužek – pondělí 13:15 – 14:00 hodin -  vedoucí Mgr. Zdeněk Neuhöfer – začátek 30.9..

Kroužek výpočetní techniky – středa 13:15 - 14:00 hodin - vedoucí Mgr. Zdeněk Neuhöfer – začátek 2.10..

Kroužek anglického jazyka - pondělí - 12:15 – 13:00 hodin - vedoucí Mgr. Marta Stránská – začátek 30.9..