TV pro veřejnost

 

Jak pronajmout tělocvičnu:

Zájemce sdělí svůj požadavek ředitelce školy. Se zájemcem bude následně sepsána nájemní smlouva.

Smlouvu o pronájmu tělocvičny za účelem sportovních, pohybových a rekreačních aktivit uzavírá  Základní škola a Mateřská škola Rokytno, okres Pardubice s osoubou starší 18 let. 

Jedna hodina pronájmu je 55 minut čistého času v tělocvičně.

Základní cena za 1 hodinu pronájmu je 300 Kč.  

Pro činnosti, které nejsou pořádány za účelem dosažení zisku je cena za 1 hodinu pronájmu 150 Kč.   

 

Platba nájemného:

1. v ředitelně školy vždy do 5. následujícího měsíce, podle počtu skutečných hodin pronájmu.

2. převodem na účet školy na základě vystavené faktury

 

 

Týdenní rozpis pronájmu tělocvičny