KRÁSNÉ VÁNOCE PRO NÁS I OSTATNÍ

Chceme udělat radost druhým i sobě..pdf (543936)

 

PRONÁJEM TĚLOCVIČNY

Pronájem tělocvičny - listopad 2018

 

POTVRZOVÁNÍ ŽÁKOVSKÝCH PRŮKAZŮ

Informace k potvrzování žákovských průkazů.pdf (219027)

 

PROVOZ MŠ

V týdnu od 27. 08. 2018 – 31. 08. 2018 provoz MŠ do 13:00 hodin.

 

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VÝLETU A EXKURZE

Přeplatek ze školního výletu a exkurze byl žákům 1. –  4. ročníku převeden do fondu SRPŠ, žákům 5. ročníku byl vrácen.

Vyúčtování školního výletu a exkurze.pdf (509440)

 

 

VYHODNOCENÍ SBĚRU POMERANČOVÉ KŮRY 

Výsledky sběru pomerančové kůry 2018.pdf (603609)

 

ZÁPIS ŠD

Výsledy rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018-2019.pdf (190389)

 

NOVÉ FOTOGRAFIE 

v sekci - Základní školy a mateřské školy.

 

Vážení rodiče,

Od následujícího školního roku nabízíme Vašim dětem – předškolákům v MŠ, žákům 1. a 2. ročníku zájmový kroužek anglického jazyka. Podrobné informace Vám budou předány v pondělí 11. 6. 2018 od 16: 00 hodin v ZŠ. Budou zodpovězeny Vaše případné dotazy.

 

Po ukončení informativní schůzky budou předány informace rodičům budoucích prvňáčků.

 

SEZNAM POMŮCEK PRO 1. - 2.  ROČNÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018- 2019

Vypracoval budoucí třídní učitel Mgr. Zdeněk Neuhöfer

Co bude prvnacek potrebovat 18-19.doc (318464)

Seznam pomucek I. 18-19 2.r..doc (26112)

Seznam-sešitů-pro-školní-rok-2018-2019-(2.r.).pdf (406429)

 

SEZNAM POMŮCEK PRO 3. ROČNÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Vypracovala budoucí třídní učitelka Mgr. Olga Brousilová

Seznam pomůcek pro 3. ročník šk. r. 2018 - 2019.pdf (11541)

Seznam sešitů pro 3. r. pro školní rok 2018-2019.pdf (418427)

 

SEZNAM POMŮCEK PRO 4. - 5. ROČNÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019

Vypracovala budoucí třídní učitelka Mgr. Martina Ehlová

Seznam pomůcek III (1).docx (16487)

Seznam sešitů pro 4. - 5. ročník školní rok 2018 - 2019.pdf (420302)

 

ZÁPIS ŠD

Zápis k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2018-2019.pdf (189416)

 

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

 

úterý 22. 05. 2018 od 16:45 hodin vás srdečně zveme na přednášku s besedou „Jak najít klíč k tomu, aby dítě spolupracovalo“. Dotkneme se témat: v čem spočívá náš největší vliv, díky kterému bude naše dítě chtít spolupracovat; proč dítě neposlouchá; proč nám někdy moudré poučky a strategie, jak s dítětem vyjít, nefungují.  Prostě budeme se společně zamýšlet a snažit se porozumět tomu, co je pro výchovu dítěte klíčové. Načerpáme inspiraci, jak to uvést do každodenní praxe. Lektorují: Mgr. Jaroslava Budíková – speciální pedagožka s dlouholetou praxi v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Linda Malenovská – psychoterapeutka, lektorka přednášek a seminářů. V průběhu besedy se bude věnovat i tématům, která jsou pro vás v současné době aktuální. Můžete vzít sebou toho, koho tato problematika zajímá.

 

ZÁPIS MŚ

Výsledky rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k předkškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-2019.pdf (223720)

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

Máme ve škole VŠI. Prosím, prohlédněte dětem hlavy. Dle potřeby proveďte potřebná opatření. 

 

ZÁPIS ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2018-2019.pdf (265876)

 

ZÁPIS DO MŠ

Proběhne ve čtvrtek 10. 05. 2018. Informace k zápisu, Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Zápisní lístek ke stažení zde.

Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání.pdf (398808)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2018-2019.doc (1534464)

Zápisní list MŠ 2018-2019.doc (1532928)

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka, po projednání se zřizovatelem, vyhlašuje ředitelské volno na středu 09. 05. 2018 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Dodávka bude přerušena v době od 7:30 do 17:30 hodin. Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ bude přerušen.                                                                Mgr. Olga Brousilová

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Z důvodu vzdělávání všech pedagogických pracovníků vyhlašuje ředitelka se souhlasem zřizovatele ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky ZŠ na pondělí 7. 5. 2018. MŠ bude v provozu.                                                                                                                                                    Mgr. Olga Brousilová

 

 

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

úterý 17. 04. 2018 od 16:00 hodin vás srdečně zveme na přednášku s besedou Výchova v měnící se době“. Dotkneme se témat: v čem je dnes rodičovství těžší a co s tím; kolik času můžeme, chceme dětem věnovat; jak si dnes děti hrají; mobily, tablety, sociální sítě a naše děti; zapojování potomků do domácích prací atd.. Paní psycholožkam Mgr. et Mgr. Petra Koucká (matka tří dětí, autorka knih Uvolněné rodičovství, Zdravý rozum ve výchově, Výchova láskou, publikující v časopisech Rodina a škola, Děti a my, Psychologie dnes) se v průběhu besedy bude věnovat i tématům, která jsou pro vás v současné době aktuální. Můžete vzít sebou toho, koho tato problematika zajímá.

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání Základní školy a mateřské školy Rokytno, okres Rokytno  pro školní rok 2018/2019

ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 14:00 hod. do 16:00 hod. 

v budově ZŠ.

Kritéria k přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Rokytno, okres Pardubice pro školní rok 2018-2019.pdf (313191)

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018-2019 - informace.pdf (414091)

 

SEZNAM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICE 

Seznam sociálních služeb Pardubice.pdf (100711)

 

 

VÝSLEDEK INSPEKČNÍ ČINNOSTI

 

Zveřejňujeme Inspekční zprávu. Inspekce se uskutečnila v termínu 8. – 10. 1. 2018. Celé znění najedete v oddělení  - O nás – Základní škola – Inspekční činnost.

 

PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ

Setkání na téma:  „Výchovné styly, které se uskuteční v čtvrtek 22. 02. 2018 od 16:00 hodin v MŠ.

Přednáška Výchovné styly.pdf (14894)

 

CENY STRAVNÉHO OD LEDNA 2018

Strávníci:

1. Děti z MŠ

- do 6 let celodenní stravné 35,- Kč

- od 7 let celodenní stravné 39,- Kč (počítá se od září daného školního roku, ve kterém dítě dovrší 7 let)

 

2. Žáci ZŠ

- žáci do 10 let 25,- Kč

- žáci od 11 let 26,- Kč (počítá se od září daného školního roku, ve kterém žák dovrší 11 let)

 

3. Cizí strávníci

- oběd 56, - Kč.

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018-2019 - informace.pdf (414091)

 

PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ

Setkání na téma:  „Školní zralost“, které se uskuteční v úterý 30. 01. 2018 od 16:30 hodin v MŠ.

leták ŠZ Rokytno.pdf (233801)

 

PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ

v pátek 2. 2. 2018 bude provoz MŠ zkrácen do 15:30 hodin. 

 

NOVÉ FOTOGRAFIE 

v sekci - Základní školy a mateřské školy.

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 

Plakát Vánoční vystoupení.pdf (547888)

 

PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ

Připomínáme, nenechte si ujít, avízované setkání:  „Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku“, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 11. 2017 od 16:30 hodin v MŠ.  

Obsah:        -     problematika léčiv a podávání léků u dětí předškolního věku,

-          onemocnění horních cest dýchacích – bílá vs. zelená rýma,

            kašel,

-          zvracení a průjmovitá onemocnění dětí předškolního věku

           (příznaky, příčiny – rotaviry, salmonela), příznaky dehydratace

           u dětí,

-          infekční onemocnění doprovázená vyrážkou – neštovice,

           5. nemoc, 6. nemoc, impetigo, syndrom HMFD,

-          parazitární onemocnění – veš dětská, roup dětský,

-          akutní otravy u dětí předškolního věku (co dělat, když dítě

           pozře podezřelé bobule, houby, léky atd. )

Přednášky pro rodiče jsou hrazeny z evropských peněz. Využijte příležitost zdarma přijít k informacím.

 

                                                                         Mgr. Olga Brousilová

ZAJÍMAVÁ PŘEDNÁŠKA „Příroda a houby PR Žernov

Přednášky o houbách s poradnou.pdf (367434

 

INFORMAČNÍ SCHŮZKA RODIČŮ ŽÁKŮ 2. + 3. ROČNÍKU

se uskuteční ve středu 11. 10. 2017 od 16:30 hod.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ

Z důvodu malého počtu přihlášených dětí je provoz v MŠ v pátek 27. 10. omezen do 13 hodin.

 

PRO RODIČE DĚTI Z MŠ, NEPŘEHLEDNĚTE

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání budeme pro rodiče dětí z MŠ organizovat 6 odborně zaměřených setkání. 

Pozvánka.pdf (30848)

 

SETKÁNÍ RODIČŮ ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU.

Zvu Vás na první společné setkání, které se uskuteční v pondělí 9. 10. 2017 od 16:30 hod.

Téma: co chceme, jak se nám to daří naplňovat, jak na to, aby to bylo ještě lepší.

Těším se na Vás Olga Brousilová.

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO MŠ

Z důvodu studia pí. učitelek vyhlašuje ředitelka se souhlasem zřizovatele ředitelské volno na dny: čtvrtek 26. 10. 2017 a na středu 15. 11. 2017. Mateřská škola bude v tyto dny mimo provoz.                                                                                       Mgr. Olga Brousilová 

 

ZÁPIS ŠD

Výsledky rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k zájmovému vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2017-2018.pdf (174925)

 

 

PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ