Třída motýlků

Příspěvky od pí. učitelky Milady Reinberkové

Leden

První setkání po svátcích patřila vyprávění o tom, jak to bylo doma o Vánocích, a který dárek udělal největší radost. Domluvili jsme se a každý si jeden z dárků přinesl do školky. Vánoce byly také tématem výtvarných činností. Uspořádali jsme výstavku prací, při které každý řekl, který obrázek se mu líbí a proč. Na každém obrázku bývá něco hezkého, zajímavého.

Četli jsme si z krásné knihy Příběhy dvanácti měsíců, zpívali a hráli O třech králích, povídali si o Tříkrálové sbírce.

Potom už byl čas najít místo pro nové hry a hračky a odstrojit stromeček.

K dalším aktivitám jsem využila pohádku O dvanácti měsíčkách. Sestavovali jsme obrázkovou osnovu a  podle ní vyprávěli, volali jsme Holenu i jména dalších dětí, napodobovali jsme hlasy, výrazy obličeje. Zažili jsme při tom spoustu legrace a děti sdělovaly, co každého nejvíc rozesmálo. Pro dramatizaci pohádky jsme vyrobili  čelenky s názvy měsíců. Na každé byl nalepený obrázek typický pro daný měsíc. Navíc jsme je ozdobili symboly, které dětem pomohly roztřídit měsíce podle ročních období. Ve třídě vznikly cestičky z různých materiálů. Děti si je procházely a porovnávaly, která je nejdelší nebo nejkratší, zda ta, co vede k jablíčkům, k jahodám nebo k fialkám. Nejstarší děti se při skupinové práci pokusily nakreslit, co všechno vědí o zimě. Při společné prezentaci  hodnotily, zda je úkol správně splněný. Všem skupinám se dařilo. Kdo chtěl, mohl při odpoledních činnostech obrázky ještě doplnit.

S velkým zaujetím děti pracovaly při výrobě krmítek pro ptáky. Nejprve jsme společně nakoupili potřebné suroviny, nasbírali vhodné šišky. V úvodu jsme si pověděli, co víme o ptácích stěhovavých a stálých. V encyklopedii, na mapě a globusu jsme se podívali, kam nejčastěji odlétají. Připravená semena děti prozkoumaly, některá ochutnaly a pak už jsme se dali do vyrábění. Práce děti bavila, domlouvaly se, střídaly v činnostech a na závěr po sobě všechno perfektně uklidily. Několik šiškových krmítek jsme hned pověsili na stromy v zahradě. Ostatní jsme uložili a použijeme je později.

Další zajímavosti o zvířatech se děti dozvěděly při vzdělávacím programu Jak se žije v lese, se kterým přijel lektor z ekocentra Paleta v Pardubicích. Poznávaly volně žijící zvířata a jejich mláďata, stopy, pobytová znamení, potravu, úkryty.

Při vycházkách jsme poslouchali hlasy ptáků. Děti bavilo chodit do parku pozorovat kalouse. Jednou jsme měli možnost vidět je za letu.

Při vycházkách děti bavilo pozorovat stromy ve větru, mraky, kaluže – zejména ty zamrzlé. Hned byla malá klouzačka, která se musela vyzkoušet.

Když  se objevil sníh, vydali jsme se co nejdříve ven, aby si ho děti co nejvíc užily.

Vozily se na saních a bobech, sjížděly dolů ze zemljanky, stavěly sněhuláky, vozily sníh na hromadu na  iglú, zkoušely tloušťku ledu v nádržce.

Bohužel nebylo tolik sněhu, abychom se vydali na pořádný kopec jako vloni.

 

Prosinec

Znovu jsme navštívili obecní knihovnu. Děti projevují zájem o knihy, umí s nimi dobře zacházet, zajímalo je, jak se knížky půjčují. Paní Trojanová dětem umožnila, aby si každý vybral knihu a odnesl si ji do mateřské školy, kde s nimi dále pracujeme.

V okolí mateřské školy jsme si našli keř zlatého deště a ustřihli si z něho větvičku do vázy. Pozorovali jsme změny na větvičce  a srovnávali s vybraným keřem.

Všechny aktivity se týkaly prosincových svátků. Od Dostálových z Býště jsme dostali veliký adventní věnec, který děti ozdobily, a každý týden jsme na něm rozsvítili další svíčku.

Vyráběli jsme vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček, zdobili perníčky. Hezké dekorace si děti vyrobily také při Vánočním tvoření s rodiči.

V posledním týdnu děti vystoupily pro veřejnost, zúčastnily se vzdělávacího programu Vánoce a shlédly divadelní představení Radujme se, veselme se.

Na děti samozřejmě čekala pod stromečkem vánoční nadílka, do které tradičně přispěli manželé Blažkovi.

 

Listopad

Naše zahrada se vybarvila podzimními barvami. Děti hledaly zajímavé listy a otiskovaly je  jako úkryt pro ježky vyrobené z papíru. S velkou chutí hrabaly a odvážely listí  a pak  ho s ještě větším nadšením vyhazovaly do výšky. Několik listů jsme vařili ve vodě se sodou, abychom následně mohli lupou pozorovat kostru listů. Dlabali jsme dýni, vyráběli bramborová tiskátka, z modelíny děti vyráběly žaludy, které zasazovaly do nasbíraných čepiček – výrobky byly velmi zdařilé.

Na bylinkovém záhonku jsme nasbírali mátu a meduňku  a společně s dalšími  použili při čajovém dýchánku. Nejprve jsme bylinky poznávali podle vzhledu a vůně, hodnotili nejpříjemnější vůni – nejvíc hlasů získal heřmánek a šípek. Následovalo míchání čajových směsí, vymýšlení názvů a konečně i ochutnávání  hotových nápojů.

Všechny děti se podílely na výrobě kapříků pro výzdobu oken.

Společně s dětmi ze třídy Berušek jsme navštívili Muzeum hraček a divadelní představení.

 

Říjen

Čas sklizně byl hlavním tématem tohoto měsíce. Děti při různých činnostech poznávaly ovoce, zeleninu, polní plodiny a další plody podzimu. Donesené zkoumaly nejen zrakem ale také hmatem, čichem. Poznávání ochutnáváním děti bavilo nejvíc, podobně jako zdobení talířků vlastnoručně krájeným ovocem a zeleninou.

Některým dětem se podařilo vymyslet hádanku, ve které se ukrýval některý z plodů.

Podívali jsme se i na to, kde se v plodech ukrývají semena, jak vypadají pecky, čím se liší a k čemu se dají využít.

Nabízené činnosti zaujaly většinu dětí, ať už to bylo třídění obrázků, modelování, vytrhávání a nalepování tvarů z papíru, obkreslování šablon, míchání barev, sběr listů a jejich obkreslování pastelkou přes papír nebo natírání temperovou barvou a otiskování.

Protože děti chodily s rodiči na houby, byly některé tvořivé aktivity věnované právě houbám.

Při procházkách jsme sledovali, co se děje na zahrádkách a na polích.

V době sklizně zelí jsme se vydali pozorovat, jak se krouhá zelí ve velkém. Během prohlížení zelných hlávek a jejich obtěžkávání děti zjistily, že letos jsou dost velké. Jedna vážila dokonce 17 kg.

Velmi zajímavý byl vzdělávací program Zvířata kolem nás. Děti zblízka viděly káně, výra, volavku, čápa, orla mořského a dvě lišky, které spolu bez přestání dováděly.

Při didaktických hrách děti pocvičovaly vyhledávání a pojmenování barev a tvarů, určování počtu, vyznačování slabik vytleskáváním, učily se orientovat v řadě, v zástupu a určovat pořadí dětí, hraček, obrázků( např. před, hned před, hned za atd.).

Průběžně se věnuji rozvíjení sociálních dovedností dětí. Při hrách se děti učí chápat, že každý je jiný, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené.

Září

První setkání  patřila vyprávění zážitků z prázdnin. Děti  mimo jiné vzpomínaly, jakými dopravními prostředky cestovaly a čím by se někdy chtěly svézt, nejčastěji zaznělo vlakem či lodí. Vyprávění jsme využili k vyvozování znaků letních měsíců.

Při hrách si děti procvičovaly sociální dovednosti.

Učí se vyjadřovat svoje pocity a chápat pocity druhých. Využila jsem didaktickou hru Jak se cítíme, při které děti popisovaly, co vidí na obrázku, přemýšlely, co se asi dítěti na obrázku stalo a zda se někdy cítily také tak. Společně jsme přemýšleli, jak se chovat a co dělat, aby se všichni cítili dobře, a sestavili jsme si pravidla chování.

Zajímavé bylo zjištění, s kým by si kdo chtěl hrát. Poznatky využiji při dalších činnostech.

Každý den si děti protahují tělo při cvičení, od počátku se zaměřujeme na uvolňování ruky a správné držení pastelky a tužky – používáme silné trojhranné, které správnému úchopu napomáhají.

Nezapomněli jsme na posvícení a naučili se písničku a básničku, vyprávěli si příběh o cestě zrníčka ke koláči a zahráli si hru se zpěvem Na čížečka.

Poznávali jsme prostory MŠ a ZŠ, profese zaměstnanců. Děti přemýšlely, co kdo potřebuje ke své práci,  předváděly činnosti a ostatní je poznávali.

Zábavné bylo, když vymýšlely, na co jiného by se dal použít např. hrnec, ručník, papír, koště.

Děti bavila písnička o řemeslnících spojená s pohybem. Také jsme si pouštěli písničky v anglickém jazyce. Některé děti je znaly z domova.

Při poznávání okolí se všem líbila návštěva v ZŠ, kde si děti vyzkoušely, jak se sedí  v lavicích prvňáčků. Velký ohlas vzbudila návštěva hasičské zbrojnice.

Příjemným překvapením byl zájem dětí při návštěvě místní knihovny. Viděly mnoho krásných nových knih a dozvěděly se, že si je mohou přijít s rodiči půjčit.

.