Třída motýlků

Příspěvky od pí. učitelky Milady Reinberkové

 

Školní rok 2018-2019

 

Školní rok 2017-2018

 

Duben

Začali jsme Velikonocemi a děti s chutí vyprávěly, co je nejvíc rozesmálo.

Tradiční jarní akcí je pěvecká přehlídka Perníkový slavík, při které je každý zpěváček odměněn zdobeným perníkem z dílny našich kuchařek. Skupinka dětí vystoupila s krátkým programem na vítání nových občánků na OÚ v Rokytně.

Ke Dni Země se děti zúčastnily programu, při kterém vyráběly papír ze starých novin. Třídili jsme odpady – v MŠ máme koše na tříděný odpad. Při prohlížení knihy Kudy teče řeka jsme si povídali o významu vody, poslouchali písničky o vodě i vážnou hudbu.

Děti byly aktivní při jarním úklidu zahrady. Hrabaly, nakládaly a odvážely do kontejneru na zelený odpad. K řízeným činnostem využíváme nejen zahradu ale i okolní přírodu, pravidelně chodíme k rybníku. Pozorovali jsme změny v přírodě, rašení bylinek na školním záhonku a rostlin ve vodní nádržce, květiny, stromy a keře v zahrádkách.

Děti si ve dvojicích daly na vatu klíčit různá semena a sledovaly, která vzejdou nejdříve.

Věnovali jsme se tématu doprava – dopravní prostředky, jejich účel, kde se pohybují. Děti se učily znát důležitá telefonní čísla na záchrannou službu, hasiče a policii. Zajímavé bylo povídání a výtvarné činnosti na téma Čím bych se chtěl svézt. Vzhledem k tomu, že někteří jezdí do mateřské školy na kole, věnovali jsme se vybavení kola a bezpečnosti cyklisty. Připomněli jsme si, kde jsou stojany na odkládání kol.

Poslední dubnový den nám přálo počasí a mohli jsme na zahradě uspořádat Čarodějnický rej.

Přehlídku masek si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

Březen

Děti vyprávěly o svých pokrocích, co nového se naučily, co už dobře umí.

Opakovali jsme poznatky o zimě, písničky, básničky. Hráli jsme na flétnu – děti hrály to, co slyšely, starší procvičovaly délku samohlásky ve slově.

V rámci upevňování orientace v čase jsme si vyrobili tabulku s nápisy minulost, přítomnost, budoucnost a během několika dnů jsme s ní pracovali. Děti např. nakreslily, co dělaly daný den a obrázky umístili do sloupečku přítomnost. Následující den tento obrázek samozřejmě přesunuly do kolonky minulost a postupně zjišťovaly, že v této části se obrázky postupně hromadí.

Začátkem měsíce jsme se byli podívat u rybníka, abychom zjistili, jakým způsobem se rybáři starají v zimě o ryby. Byla i příležitost pro hry se sněhem.

Jak se oteplovalo, pozorovali jsme změny na rybníce i v okolní přírodě. Zajímavé bylo pozorování labutí a dalších vodních ptáků na částečně rozmrzlém rybníce.

Podařilo se nám vidět na louce dovádění partičky zajíců. Náhle Matýsek ukázal vysoko k obloze a zvolal: Káně. Všichni se podívali a uviděli dva, tři, dokonce čtyři dravce – stejný počet byl i zajíců. Ti však na nic nečekali a vyhledali bezpečný úkryt.

Byli jsme se podívat na domácí zvířata a učili se pojmenovávat celé zvířecí rodiny.

Zajímavé bylo pozorování vlastních i jiných stínů na zemi.

Sledovali jsme, jak sluneční paprsky lákají ze země první sněženky, bledule a krokusy.

Před Velikonocemi byl čas na přípravu výzdoby do oken naší školky.

Děti společně s rodiči vyráběly jarní dekorace a vyzdobily vrbové iglú na naší zahradě malovanými vajíčky.

Kromě loutkového divadla Šípková Růženka děti mohly sledovat videozáznam pohádky Ať žijí duchové, kterou přinesl Míša a samozřejmě v ní hrál a to hned několik rolí.

 

Únor 

My, Motýlci, jsme si připomněli, že únor je poslední zimní měsíc. Abychom v tom měli jasno, opakovali jsme si všechny měsíce v roce, řadili jsme je do ročních období, přidali jsme také správné pořadí dnů v týdnu. Nakonec jsme si vyprávěli, co děláme v průběhu jednoho dne – ráno, v poledne, večer, a začali jsme určovat čas na hodinách.

Pilně jsme procvičovali určování počet slabik ve slově a dobře nám šlo určování první hlásky ve slově.

Nezapomínali jsme na zvířátka v zimě a o nich jsme si vyprávěli, četli – „O nenasytném vrabci“, učili se básničku – „Ježek v zimě“, zpívali jsme písničku „Vrabec a sýkorka“, kterou jsme dokonce doplnili tanečkem, a nakreslili jsme si ptáčky, kterým jsme nasypali zrní.

Hledali jsme informace o životě i v dalekých chladných oblastech a poznali některá zvířata, která tam žijí. Prohlédli jsme si v časopise obrázky roztomilých tuleních mláďat a přečetli si o nich pár zajímavostí. Místa jejich domova jsme si ukázali na globusu.

Zima stále kralovala kolem nás a my jsme si toho všímali na procházkách a využívali ihned čerstvě napadlý sníh k hrám na zahradě – vytáhli jsme boby, lopaty a jezdili jsme, vozili se, stavěli iglú a sněhuláky.

Protože začaly zimní olympijské hry, nezůstali jsme pozadu a fandili jsme všemi možnými způsoby: soutěžili jsme ve skocích, házení míčkem na cíl, jmenovali jsme si disciplíny, ve kterých sportovci soutěží. Vyrobili jsme si dokonce vlastní medaile a správně barevné olympijské kruhy z natrhaných kousků barevného papíru. Olympijský týden jsme zakončili básní „Hokejista“.

Konec února patřil masopustu a karnevalu. Naučili jsme se humornou písničku „Proč?“ s pohybovým doprovodem a hlavně jsme si užili karneval v maskách. Všem nám to moc slušelo.

Jedno dopoledne jsme zažili moc zajímavé vyprávění a hraní na téma „pavouci“, dokonce nás jeden živý pavouk, schovaný v krabici, osobně navštívil.

Celý měsíc jsme hráli pohybové hry, cvičili, připravovali se na psaní a počítání.

K básni „Leden“ jsme přidali „Únor“ a  už se těšíme na březen.

 

Mgr. Helena Pleskotová

 

Leden

První setkání po svátcích patřila vyprávění o tom, jak to bylo doma o Vánocích, a který dárek udělal největší radost. Domluvili jsme se a každý si jeden z dárků přinesl do školky. Vánoce byly také tématem výtvarných činností. Uspořádali jsme výstavku prací, při které každý řekl, který obrázek se mu líbí a proč. Na každém obrázku bývá něco hezkého, zajímavého.

Četli jsme si z krásné knihy Příběhy dvanácti měsíců, zpívali a hráli O třech králích, povídali si o Tříkrálové sbírce.

Potom už byl čas najít místo pro nové hry a hračky a odstrojit stromeček.

K dalším aktivitám jsem využila pohádku O dvanácti měsíčkách. Sestavovali jsme obrázkovou osnovu a  podle ní vyprávěli, volali jsme Holenu i jména dalších dětí, napodobovali jsme hlasy, výrazy obličeje. Zažili jsme při tom spoustu legrace a děti sdělovaly, co každého nejvíc rozesmálo. Pro dramatizaci pohádky jsme vyrobili  čelenky s názvy měsíců. Na každé byl nalepený obrázek typický pro daný měsíc. Navíc jsme je ozdobili symboly, které dětem pomohly roztřídit měsíce podle ročních období. Ve třídě vznikly cestičky z různých materiálů. Děti si je procházely a porovnávaly, která je nejdelší nebo nejkratší, zda ta, co vede k jablíčkům, k jahodám nebo k fialkám. Nejstarší děti se při skupinové práci pokusily nakreslit, co všechno vědí o zimě. Při společné prezentaci  hodnotily, zda je úkol správně splněný. Všem skupinám se dařilo. Kdo chtěl, mohl při odpoledních činnostech obrázky ještě doplnit.

S velkým zaujetím děti pracovaly při výrobě krmítek pro ptáky. Nejprve jsme společně nakoupili potřebné suroviny, nasbírali vhodné šišky. V úvodu jsme si pověděli, co víme o ptácích stěhovavých a stálých. V encyklopedii, na mapě a globusu jsme se podívali, kam nejčastěji odlétají. Připravená semena děti prozkoumaly, některá ochutnaly a pak už jsme se dali do vyrábění. Práce děti bavila, domlouvaly se, střídaly v činnostech a na závěr po sobě všechno perfektně uklidily. Několik šiškových krmítek jsme hned pověsili na stromy v zahradě. Ostatní jsme uložili a použijeme je později.

Další zajímavosti o zvířatech se děti dozvěděly při vzdělávacím programu Jak se žije v lese, se kterým přijel lektor z ekocentra Paleta v Pardubicích. Poznávaly volně žijící zvířata a jejich mláďata, stopy, pobytová znamení, potravu, úkryty.

Při vycházkách jsme poslouchali hlasy ptáků. Děti bavilo chodit do parku pozorovat kalouse. Jednou jsme měli možnost vidět je za letu.

Při vycházkách děti bavilo pozorovat stromy ve větru, mraky, kaluže – zejména ty zamrzlé. Hned byla malá klouzačka, která se musela vyzkoušet.

Když  se objevil sníh, vydali jsme se co nejdříve ven, aby si ho děti co nejvíc užily.

Vozily se na saních a bobech, sjížděly dolů ze zemljanky, stavěly sněhuláky, vozily sníh na hromadu na  iglú, zkoušely tloušťku ledu v nádržce.

Bohužel nebylo tolik sněhu, abychom se vydali na pořádný kopec jako vloni.

 

Prosinec

Znovu jsme navštívili obecní knihovnu. Děti projevují zájem o knihy, umí s nimi dobře zacházet, zajímalo je, jak se knížky půjčují. Paní Trojanová dětem umožnila, aby si každý vybral knihu a odnesl si ji do mateřské školy, kde s nimi dále pracujeme.

V okolí mateřské školy jsme si našli keř zlatého deště a ustřihli si z něho větvičku do vázy. Pozorovali jsme změny na větvičce  a srovnávali s vybraným keřem.

Všechny aktivity se týkaly prosincových svátků. Od Dostálových z Býště jsme dostali veliký adventní věnec, který děti ozdobily, a každý týden jsme na něm rozsvítili další svíčku.

Vyráběli jsme vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček, zdobili perníčky. Hezké dekorace si děti vyrobily také při Vánočním tvoření s rodiči.

V posledním týdnu děti vystoupily pro veřejnost, zúčastnily se vzdělávacího programu Vánoce a shlédly divadelní představení Radujme se, veselme se.

Na děti samozřejmě čekala pod stromečkem vánoční nadílka, do které tradičně přispěli manželé Blažkovi.

 

Listopad

Naše zahrada se vybarvila podzimními barvami. Děti hledaly zajímavé listy a otiskovaly je  jako úkryt pro ježky vyrobené z papíru. S velkou chutí hrabaly a odvážely listí  a pak  ho s ještě větším nadšením vyhazovaly do výšky. Několik listů jsme vařili ve vodě se sodou, abychom následně mohli lupou pozorovat kostru listů. Dlabali jsme dýni, vyráběli bramborová tiskátka, z modelíny děti vyráběly žaludy, které zasazovaly do nasbíraných čepiček – výrobky byly velmi zdařilé.

Na bylinkovém záhonku jsme nasbírali mátu a meduňku  a společně s dalšími  použili při čajovém dýchánku. Nejprve jsme bylinky poznávali podle vzhledu a vůně, hodnotili nejpříjemnější vůni – nejvíc hlasů získal heřmánek a šípek. Následovalo míchání čajových směsí, vymýšlení názvů a konečně i ochutnávání  hotových nápojů.

Všechny děti se podílely na výrobě kapříků pro výzdobu oken.

Společně s dětmi ze třídy Berušek jsme navštívili Muzeum hraček a divadelní představení.

 

Říjen

Čas sklizně byl hlavním tématem tohoto měsíce. Děti při různých činnostech poznávaly ovoce, zeleninu, polní plodiny a další plody podzimu. Donesené zkoumaly nejen zrakem ale také hmatem, čichem. Poznávání ochutnáváním děti bavilo nejvíc, podobně jako zdobení talířků vlastnoručně krájeným ovocem a zeleninou.

Některým dětem se podařilo vymyslet hádanku, ve které se ukrýval některý z plodů.

Podívali jsme se i na to, kde se v plodech ukrývají semena, jak vypadají pecky, čím se liší a k čemu se dají využít.

Nabízené činnosti zaujaly většinu dětí, ať už to bylo třídění obrázků, modelování, vytrhávání a nalepování tvarů z papíru, obkreslování šablon, míchání barev, sběr listů a jejich obkreslování pastelkou přes papír nebo natírání temperovou barvou a otiskování.

Protože děti chodily s rodiči na houby, byly některé tvořivé aktivity věnované právě houbám.

Při procházkách jsme sledovali, co se děje na zahrádkách a na polích.

V době sklizně zelí jsme se vydali pozorovat, jak se krouhá zelí ve velkém. Během prohlížení zelných hlávek a jejich obtěžkávání děti zjistily, že letos jsou dost velké. Jedna vážila dokonce 17 kg.

Velmi zajímavý byl vzdělávací program Zvířata kolem nás. Děti zblízka viděly káně, výra, volavku, čápa, orla mořského a dvě lišky, které spolu bez přestání dováděly.

Při didaktických hrách děti pocvičovaly vyhledávání a pojmenování barev a tvarů, určování počtu, vyznačování slabik vytleskáváním, učily se orientovat v řadě, v zástupu a určovat pořadí dětí, hraček, obrázků( např. před, hned před, hned za atd.).

Průběžně se věnuji rozvíjení sociálních dovedností dětí. Při hrách se děti učí chápat, že každý je jiný, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené.

Září

První setkání  patřila vyprávění zážitků z prázdnin. Děti  mimo jiné vzpomínaly, jakými dopravními prostředky cestovaly a čím by se někdy chtěly svézt, nejčastěji zaznělo vlakem či lodí. Vyprávění jsme využili k vyvozování znaků letních měsíců.

Při hrách si děti procvičovaly sociální dovednosti.

Učí se vyjadřovat svoje pocity a chápat pocity druhých. Využila jsem didaktickou hru Jak se cítíme, při které děti popisovaly, co vidí na obrázku, přemýšlely, co se asi dítěti na obrázku stalo a zda se někdy cítily také tak. Společně jsme přemýšleli, jak se chovat a co dělat, aby se všichni cítili dobře, a sestavili jsme si pravidla chování.

Zajímavé bylo zjištění, s kým by si kdo chtěl hrát. Poznatky využiji při dalších činnostech.

Každý den si děti protahují tělo při cvičení, od počátku se zaměřujeme na uvolňování ruky a správné držení pastelky a tužky – používáme silné trojhranné, které správnému úchopu napomáhají.

Nezapomněli jsme na posvícení a naučili se písničku a básničku, vyprávěli si příběh o cestě zrníčka ke koláči a zahráli si hru se zpěvem Na čížečka.

Poznávali jsme prostory MŠ a ZŠ, profese zaměstnanců. Děti přemýšlely, co kdo potřebuje ke své práci,  předváděly činnosti a ostatní je poznávali.

Zábavné bylo, když vymýšlely, na co jiného by se dal použít např. hrnec, ručník, papír, koště.

Děti bavila písnička o řemeslnících spojená s pohybem. Také jsme si pouštěli písničky v anglickém jazyce. Některé děti je znaly z domova.

Při poznávání okolí se všem líbila návštěva v ZŠ, kde si děti vyzkoušely, jak se sedí  v lavicích prvňáčků. Velký ohlas vzbudila návštěva hasičské zbrojnice.

Příjemným překvapením byl zájem dětí při návštěvě místní knihovny. Viděly mnoho krásných nových knih a dozvěděly se, že si je mohou přijít s rodiči půjčit.

.