Třída Berušek

Příspěvky od pí. učitelky Bc. Petry Tomáškové.

Školní rok 2019- 2020

Únor u Berušek

     V měsíci únoru jsme se s dětmi věnovali tématu příroda v zimě. Prohlíželi jsme si knihy, vyhledávali obrázky volně žijících zvířat a ptáků, které můžeme sledovat u krmítek. Opakovali jsme si názvy některých zvířat a ptáků. Povídali jsme si, co zvířata v zimě dělají, čím se živí a jak zimují. K uvedenému tématu jsme hráli různé pohybové hry, cvičili ve  třídě s říkankami. Při pobytu v tělocvičně se děti proměnily v některá zvířátka, zdolávaly překážkové dráhy, zkoušely poskoky, plazení, využívaly při cvičení hry s psychomotorickým padákem. Společně s dětmi ze třídy Motýlků jsme vyráběli krmítka pro ptáky z vykrojených jablíček, sádla a semínek. Krmítka jsme rozvěsili na strom na zahradě a v následujících dnech sledovali, jestli je ptáčci našli a jak moc jim chutnají připravené dobroty.

     Ve druhé polovině února jsme se s dětmi zabývali tématem lidské tělo, nemoc a odpočinek člověka. Četli jsme pohádkový příběh „Jak krtek zachraňoval zajíce“. Vymýšleli jsme, jak se  můžeme o své tělo starat, abychom byli co nejméně nemocní (vhodné oblečení, vitamíny, používání kapesníku, mytí rukou,…). Děti se seznamovaly s tím, co je aktivní a pasivní odpočinek. Povídali jsme si, co rádi doma i venku děláme, hráli jsme pohybové, smyslové a relaxační hry.

     V posledním únorovém týdnu jsme se chystali na pohádkový karneval. Děti se dozvěděly o tradici Masopustu, prohlíželi jsme si obrázky tradičních masopustních masek a jídla, které se dříve na masopust chystalo. Ve čtvrtek 27. února se ve školce sešli také různé masky. Na pohádkový karneval dorazili např. rytíř s princeznami, různí bojovníci, indiáni, ale také kočička, čertík, Červená Karkulka a kuchtička. Při tanci a hrách jsme si karneval všichni společně užili.

 
 
 
 

Leden u Berušek    

     Po vánočních prázdninách si děti ve třídě Berušek povídaly o tom, jak prožily svátky, co jim udělalo radost pod stromečkem. Společně pozorovaly větvičky Barborky, které jsme nechali přes Vánoce ve školce. K Vánocům jsme se ještě vrátili  svátkem Tří králů. Děti poslouchaly tříkrálovou koledu, dozvěděly se, kdo byli Tři králové, seznámily se s jejich jmény, symboly svátku a také s pojmem charitativní činnost.

     Celý měsíc jsme se věnovali tématu Zima. Děti prohlížely obrázkové knížky a dětské encyklopedie a vyhledávaly obrázky se zimní tématikou. Třídily obrázky, hledaly symboly zimy, pojmenovávaly části zimního oblečení. V tělocvičně cvičily se zimními říkankami, využívaly papírové koule, různé náčiní, hrály hry s tématem zimy. Ve třídě děti modelovaly sněhuláky, malovaly sněhové vločky pomocí vodových barev a klovatiny, vyráběly z papíru zimní čepice a šály.

     Část měsíce patřila návštěvě krajin pokrytých ledem a sněhem. Děti poslouchaly a za doprovodu kytary se učily zpívat Grónskou písničku. Pomocí obrázků v dětských atlasech a encyklopediích se děti seznámily s obyvateli, jejich typickým obydlím a také se zvířaty. Pozorovaly odlišnosti od zvířat, která můžeme vidět u nás. Daným tématem děti provázely různé pohybové hry.

     V další části měsíce jsme si s dětmi povídali o zimních sportech, které znají. Děti zkoušely vyjmenovat vhodné oblečení k zimnímu sportování, ochranné pomůcky jednotlivých sportů a bezpečnostní prvky. Protože sněhové nadílky jsme se bohužel nedočkali, vyzkoušely si děti některé zimní aktivity ve třídě s využitím lana a koberečků.

      Společně s dětmi ze třídy Motýlků se Berušky v závěru měsíce vydaly na výpravu k rybníku, kde pozorovaly vrstvu ledu a okolní přírodu. 

Prosinec u Berušek

     Celý prosinec provázelo téma adventního období a Vánoc. Nejprve se děti připravovaly na návštěvu Mikuláše, který nás ve školce navštívil i se svojí družinou v pátek 6. prosince. Děti se pro ně naučily písničku a básničku, zdobily třídu řetězy z papíru a kreslily čerty suchými pastely. V úterý 10. prosince proběhlo ve školce vánoční tvoření pro děti s rodiči. Na něm si společně vyrobili papírového koníka na stromeček, svícen na čajovou svíčku a vánoční přáníčko.

     Během prosince jsme si s dětmi povídali o symbolech adventu, o Vánocích a o tom, jak je doma slavíme. Ve skupinách děti vyráběly vánoční stromečky z papíru, kterými jsme vyzdobili šatnu. Vyprávěli jsme si, co by nám udělalo radost doma pod stromečkem a co bychom popřáli ostatním do Nového Roku. Pro rodiče děti vyrobily také malý dárek v podobě dřevěného stojánku na ubrousky a vánoční přání. Čekání na Vánoce doprovázela četba z knížek s vánoční tématikou (např. Chaloupka na vršku, Vánoce za dveřmi, Cesta k Betlému).

     V průběhu měsíce se děti také poctivě připravovaly na vánoční vystoupení pro veřejnost, které se konalo 17. prosince. Opakovaly podzimní písničku a básničku, učily se písničku „Už Martin na bílém koni“ a taneček, ve kterém se proměnily ve veselé sněhuláky. Po vystoupení zavítal do školky Ježíšek a nadělil dětem nové hry a hračky. Děti se radovaly např. z knížek, magnetických stavebnic, koloběžek, autíček se silnicí, panenek, různých báboviček a náčiní na písek.

     Při vycházkách po okolí školky děti pozorovaly přírodu, všímaly si rozdílů mezi listnatými a jehličnatými stromy, zkoumaly tvrdost ledu v zamrzlých kalužích, pozorovaly námrazu a jezírko na školní zahradě.

     Společně s Motýlky se děti ze třídy Berušek zúčastnily hudebního pořadu Vánoce s rolničkou a výchovně vzdělávacího programu ekocentra Paleta Vánoce, na kterém si vyzkoušely věštění z hrnečků, házení střevícem, pouštění lodiček ze skořápek ořechů. Na závěr si vlastními silami vyrobily  svíčku z včelího vosku.

 

 

Listopad u Berušek

     Díky příznivému počasí jsme začátek měsíce věnovali péči o zahradu. Děti hrabaly spadané listí, které potom odvážely na kolečkách na určené místo. Při tom pozorovaly různé barvy listů, jejich tvary a porovnávaly velikost. Stromy a jejich změny během podzimu děti pozorovaly také při vycházkách po Rokytnu. Ve třídě děti kreslily draky, vyráběly listy otiskováním krepového papíru. Cvičily s podzimními říkankami, využívaly při cvičení a hrách na vítr šátky,  zpívaly písničku s pohybem „Strom“.

      Další část měsíce jsme se s dětmi věnovali tématu Lidské tělo. Děti pracovaly s obrázky, které pojmenovávaly a třídily do skupin. Opakovaly jednotlivé části  lidského těla a cvičily při písničce „Hlava, ramena“. Z magnetických stavebnic skládaly lidskou postavu. Při pobytu v tělocvičně zkoušely obratnost vlastního těla při běhu, zdolávání různých překážek, při pohybových hrách a psychomotorických hrách. Jednotlivé části lidského těla znovu procvičovaly při rozcvičkách s plyšáky, při hrách s PET víčky a při práci s prošívacími destičkami. Ke konci listopadu jsme se zaměřili na lidské zdraví a prevenci nemocí. Děti přemýšlely, jak se vhodně oblékat v chladném počasí, jaké potraviny tělu prospívají a jaké naopak. Při hře na návštěvu v lékařské ordinaci poslouchaly tlukot vlastního srdce, vnímaly vlastní dech při různých dechových cvičeních.

     V závěru měsíce se děti seznamovaly s básničkami a písničkami na vánoční vystoupení pro veřejnost. Z krepového a barevného papíru vyráběly sněhuláky, kteří tvoří zimní výzdobu školky. Ti nám připomínají, že se blíží zimní roční období  a děti už se začínají těšit na sníh, Mikuláše a nadcházející předvánoční čas.


 

Říjen u Berušek

     Na začátku měsíce října jsme se s dětmi ze třídy Berušek věnovali poznávání barev a některých geometrických tvarů. Při těchto činnostech jsme využívali obrázky, hráli různé pohybové hry. S barvami jsme pracovali také při modelování, hrách s PET víčky, se stavebnicemi. Jednotlivé barvy jsme pojmenovávali při pozorování měnící se podzimní přírody.

     Další část měsíce patřila poznávání ovoce a zeleniny. Jednotlivé druhy ovoce a zeleniny děti vyhledávaly na obrázcích v knížkách, třídily kartičky s obrázky, opakovaly barvy. Pomocí obrázků děti určovaly, co roste na zahrádce, co na poli a jaké nářadí a stroje jsou k pěstování ovoce a zeleniny zapotřebí. Modelováním druhů ovoce a zeleniny potom vyráběly podzimní zahrádku. Velmi zábavné bylo pro děti některé druhy ovoce poznávat pomocí svých smyslů – hmatem, čichem a nakonec i pomocí chuti při malé ovocné hostině ve školce. Péči o podzimní zahradu si děti vyzkoušely při hrabání listí na školní zahradě.

     V průběhu měsíce jsme pracovali s říkankami (Foukej foukej větříčku, Brambora) a s písničkami (Měla babka, Šel zahradník), které jsme doplňovali pohybem. Při pohádce „O veliké řepě“ se děti seznamovaly s pojmy před, za, mezi, první či poslední v řadě.

     Na vycházkách děti pozorovaly ovocné stromy v zahradách, sledovaly traktory na poli a stroje na nedaleké stavbě. Díky hezkému počasí mohly děti využít také pískoviště a herní prvky na zahradě. Zde děti rády tráví čas např. při hrách v domečku, dřevěných tunelech, zemljance, altánu. Oblíbeným místem se stal skládek přírodního materiálu, kde průběžně vznikají různé stavby nebo domečky pro živočichy.

 

Září u Berušek

     Děti ze školky přivítaly v září nové kamarády ve třídě Berušek. Celý měsíc jsme zaměřili na adaptaci nově přijatých dětí na prostředí mateřské školy a seznamování s ostatními kamarády. Děti se seznamovaly s prostory školky, učily se pamatovat si svou značku, místo v šatně a u stolečku. Seznamovaly se s pravidly ranního kruhu a s básničkou, která každý den ranní kruh provází.

     Ve třídě jsme cvičili s říkankami, zpívali písničky, hráli pohybové hry. Společně jsme si povídali, kde bydlíme, kdo s námi doma také bydlí. Téma provázela pohádka Budka v poli, kterou si děti nejdříve poslechly, určovaly zvířátka z pohádky, zkoušely je napodobit zvukem i pohybem a nakonec si pohádku sami zahrály. Z papíru nakonec vyráběly budky, do kterých vlepovaly obrázky jednotlivých zvířat.

     Pobyt na zahradě jsme věnovali seznámení s prvky, které děti mohou využívat k volným hrám, zkoumání a objevování. Děti tvořily stavby z písku, využívaly ke hrám přírodní materiál, lávky, špalky, tunely, zemljanku i domeček.

     Společně s dětmi ze třídy Motýlků chodily děti na vycházky po okolí MŠ a užily si divadelní představení O Popelce.