Třída Berušek

Příspěvky od pí. učitelky Bc. Petry Tomáškové.

Školní rok 2019- 2020


Září u Berušek

     Děti ze školky přivítaly v září nové kamarády ve třídě Berušek. Celý měsíc jsme zaměřili na adaptaci nově přijatých dětí na prostředí mateřské školy a seznamování s ostatními kamarády. Děti se seznamovaly s prostory školky, učily se pamatovat si svou značku, místo v šatně a u stolečku. Seznamovaly se s pravidly ranního kruhu a s básničkou, která každý den ranní kruh provází.

     Ve třídě jsme cvičili s říkankami, zpívali písničky, hráli pohybové hry. Společně jsme si povídali, kde bydlíme, kdo s námi doma také bydlí. Téma provázela pohádka Budka v poli, kterou si děti nejdříve poslechly, určovaly zvířátka z pohádky, zkoušely je napodobit zvukem i pohybem a nakonec si pohádku sami zahrály. Z papíru nakonec vyráběly budky, do kterých vlepovaly obrázky jednotlivých zvířat.

     Pobyt na zahradě jsme věnovali seznámení s prvky, které děti mohou využívat k volným hrám, zkoumání a objevování. Děti tvořily stavby z písku, využívaly ke hrám přírodní materiál, lávky, špalky, tunely, zemljanku i domeček.

     Společně s dětmi ze třídy Motýlků chodily děti na vycházky po okolí MŠ a užily si divadelní představení O Popelce.