Třída Berušek

Příspěvky od pí. učitelky Bc. Petry Tomáškové.

Školní rok 2018- 2019

Říjen u Berušek

Září u Berušek

 

Školní rok 2017 - 2018

Duben

Na začátku dubna proběhla v MŠ pěvecká přehlídka Perníkový slavík. Děti si nejdříve zazpívaly společně několik písniček a potom si každý vybral písničku, kterou zazpíval ostatním dětem ze školky. Všechny děti sklidily velký potlesk. Odměnou byl voňavý slavík z perníku.

Velkou část měsíce provázelo téma příroda. Děti si prohlížely knihy a encyklopedie, vyhledávaly obrázky domácích zvířat a jejich mláďat. Poslouchaly příběhy se zvířecí tématikou (např. pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat). Na zvířátka si také hrály – nejdříve poslouchaly zvukové hádanky a následně zkoušely napodobovat hlasy a pohyby zvířat. Z papíru skládaly origami – pejsky.

22. dubna si děti připomněly Den Země. Povídali jsme si, proč je důležité např. třídit odpad a co můžeme my lidé pro planutu Zemi prospěšného udělat. Založili jsme pokus s klíčením semen. Pravidelně kontrolujeme květináče a staráme se o vzrostlé dýně a hrách.

Závěr měsíce patřil tématu doprava. Ukazovali jsme si různé bezpečnostní prvky pro cyklisty. Děti třídily obrázky dopravních prostředků do skupin, učily se písničku Auto, cvičily s písničkou Všechno jede, co má kola. Na vycházkách děti pozorovaly dopravní značky a učily se názvy některých z nich.

Během měsíce dubna děti mohly dík příznivému počasí trávit hodně času venku. Na vycházkách děti pozorovaly kvetoucí keře, květiny v zahradách, poslouchaly zpěv ptáků. Podnikli jsem výpravu k rybníku, kde děti pozorovaly život u vody. Na zahradě děti s nadšením využívaly herní prvky, tvořily stavby z písku.

Poslední den měsíce dubna se ve školce sešly čarodějnice, čarodějové a kouzelníci a společně s dětmi ze třídy Motýlků si užily Čarodějnický rej.

 

Březen

Během měsíce března se děti ze třídy Berušek věnovaly nadcházejícímu jaru. Prohlížely si a třídily obrázky, hledaly rozdíly mezi zimou a jarem. Poslouchaly příběhy s jarní tématikou, vyráběly papírové klíče k odemykání jara. Věnovaly se také výrobě jarní výzdoby do třídy – vyráběly kuřátka z papíru a příze, lepily textil na papír a následně stříhaly do tvaru vajíček.

Jarní tématika se odrážela také ve hrách (např. Čáp ztratil čepičku, Buzení sluníčka),  v říkankách s pohybem, při kterých děti protahovaly své tělo. V tělocvičně zase děti zkoušely, jaké překážky zdolávají broučci v trávě – zkoušely lezení po šikmé ploše, prolézaly strachovým pytlem, překračovaly různé překážky.

Při pobytu venku děti pozorovaly měnící se přírodu. Při vycházkách sledovaly rašící pupeny na keřích, hledaly první jarní kytičky, pozorovaly ruměnice pospolné na lípách v blízkosti školky, poslouchaly zpěv ptáků v okolí. Ve třídě si děti prohlížely obrázky jarních květin, vyhledávaly je v knihách a zjišťovaly, z jakých částí se rostliny skládají.

Poslední březnové dny jsme se s dětmi věnovali Velikonocím. Povídali jsme si o symbolech a tradicích spojených s Velikonocemi, učili jsme se velikonoční Bleší koledu, kterou jsme doplnili pohybovým doprovodem.

Společně s dětmi ze třídy Motýlků jsme několikrát šli na společnou vycházku po okolí a užili jsme si divadelní představení Šípková Růženka.

 

Únor

Celý měsíc únor jsme se s dětmi ze třídy Berušek věnovali zimě. Četli jsme pohádky se zvířecími hrdiny. Prohlíželi jsme si knihy a obrázky volně žijících zvířat. Zjišťovali jsme, co zvířata v zimě dělají, jak přezimují, čím se živí. Povídali jsme si také o tom, jak můžeme my lidé pomoci zvířátkům zimu přečkat. Téma doplňovaly říkanky a písničky. Ve sněhu děti pozorovaly ptačí stopy, otisky temperovými barvami je děti znázorňovaly na papíře.

V době konání ZOH jsme se zabývali zimními sporty. Podle obrázků děti poznávaly sportovní disciplíny, napodobit některé z nich děti zkoušely při cvičení ve třídě (např. bruslení pomocí koberečků, hod na cíl, koulení míčem). Díky sněhové nadílce si děti užívaly také her se sněhem na zahradě.

Konec masopustního období byl zaměřen na seznámení s některými lidovými tradicemi a přípravě na karneval v MŠ. Děti se učily básničku Karneval, cvičily s říkankami, při zpěvu využívaly také hru na rytmické nástroje. Při výrobě klaunských čepic procvičovaly barvy a geometrické tvary. 22. února se v MŠ sešly různé pohádkové postavy i jiné masky. Karnevalové dopoledne si děti užily s písničkami a tancem.

Na vycházkách děti pozorovaly zimní přírodu, změny v průběhu měsíce. Na zahradě využívaly herní prvky, pozorovaly změny v nádržce pro žáby v souvislosti se změnami teploty. Společně s dětmi ze třídy Motýlků se Berušky zúčastnily divadelního představení Staré pohádky české.

 

Leden

Po návratu v prázdnin děti vyprávěly zážitky z prožitých Vánoc, seznámily se se svátkem Tří Králů, poslouchaly tříkrálovou koledu, na papír znázorňovaly cestu Tří Králů do Betléma.

Během měsíce ledna jsme se věnovali tématu Zima. Děti prohlížely knihy, hledaly obrázky s daným tématem, určovaly znaky zimy a třídily obrázky do skupin. Zimní tématice patřily také říkanky s pohybem a písničky.

Část měsíce děti věnovaly poznávání krajin, kde se nachází led a sníh po celý rok. Společně jsme prohlíželi encyklopedie, glóbus. Následně se děli seznamovaly s obyvateli polárních krajů - prohlížely si a skládaly obrázky lidí a zvířat, vyráběly iglú z papíru, zkoušely chůzi po ledových krách, lovily ryby z oceánu, cvičily s papírovými koulemi. Se zaujetím poslouchaly a opakovaly Grónskou písničku, učily se básničku Eskymák.

Při pobytu na zahradě děti pozorovaly led a vzniklou námrazu. Díky sněhové nadílce mohly ke hrám na zahradě využít boby a lopaty. Během vycházek společně s dětmi ze třídy Motýlků pozorovaly zimní přírodu – pole, keře, stromy nebo např. ptáky u krmítek.

 

Prosinec 

Začátek měsíce patřil přípravě na návštěvu Mikuláše a jeho družiny. Děti se učily říkanku o čertech, kterou doprovázely pohybem, při hře na čertíky napodobovaly čertí blekotání a učily se písničku Peklo. Mikuláš s čerty a anděly dětem nadělil veselé Kinder čokoládky. Nakonec si děti vyrobily veselé čertíky z papíru.

Následovala příprava na vánoční vstoupení. Děti se učily říkanky, písničky s vánoční a zimní tématikou, nacvičovaly a trénovaly tanec se šátky. Vánoční vystoupení proběhlo 20. prosince a odměnou za snažení dětí byl velký potlesk diváků.

V průběhu měsíce děti pozorovaly pokus s rychlením větvičky „Barborky“ a všímaly si změn na větvičce. Povídali jsme si také o tom, co dělají některá zvířata v zimě, jak můžeme pomáhat, aby přečkala zimu. Zvířata jsme také pozorovali při vycházkách – v parku jsme např. sledovali kalouse na stromech.

Při pobytu na zahradě si děti mohly některé dny užívat sněhovou nadílku. Pozorovaly padající sníh, vytvářely různě velké koule, stavěly sněhuláky, vyšlapávaly cestičky a pozorovaly stopy ve sněhu.

Společně s rodiči na vánočním tvoření 11.12. vyráběly děti papírové ozdoby na stromeček, andílky či dekoraci z přírodnin. Mateřskou školu navštívila 18.12. lektorka z Ekocentra Paleta v Pardubicích s výchovně-vzdělávacím programem Vánoce. Děti ze třídy Berušek se společně s Motýlky dozvěděly informace o vánočních tradicích a symbolech a vyrobily si svíčku z včelího vosku. Společně také zhlédly 22.12. divadelní představení o narození Ježíška. Při vánoční nadílce se děti radovaly z nových krásných her a hraček, se zájmem si prohlížely nové knihy, které jim Ježíšek nadělil ve školce pod stromeček.

 

Listopad

Během měsíce listopadu se děti ze třídy Berušek věnovaly tématu lidské tělo. Nejprve si prohlížely knihy a encyklopedie věnované uvedenému tématu, pojmenovávaly různé části těla, skládaly lidskou postavu z magnetických stavebnic. Také hrály hry na procvičování smyslů. K tomu nám posloužily např. sluchové hádanky nebo hmatový pytlík, ve kterém děti se zavřenýma očima hledaly předměty a pojmenovávaly je. Velkou zábavou byly hry, při kterých děti poznávaly kamarády podle hlasu. Svou obratnost děti trénovaly při cvičení ve třídě i v tělocvičně. Využívali jsme míčky, obruče, různé překážky, kladinku. Uvedené aktivity doprovázely říkanky a písničky.

Při pobytu venku děti pozorovaly podzimní přírodu, všímaly si rozdílů mezi listnatými a jehličnatými stromy, sledovaly podzimní barvy. Na zahradě pomáhaly při přípravách na zimu – zalévaly bylinkové záhony a vyzkoušely si hrabání listí.

 

Společně s Motýlky děti podnikaly vycházky po okolí, navštívily expozici hraček a zhlédly divadelní představení Španělské pohádky.

Říjen

Převážná část činností během měsíce října byla zaměřená na téma ovoce a zelenina. S dětmi jsme si povídali o tom, co se sklízí na podzim na zahradách a jaké zahradní  náčiní je k tomu zapotřebí. Prohlíželi jsme si obrázky polních plodin a v knihách vyhledávali obrázky strojů, které můžeme na podzim vidět na poli při práci. Děti se učily říkanky k danému tématu (Hruška, Brambora, Foukej foukej větříčku), modelovaly některé druhy ovoce a zeleniny, temperovými barvami vytvářely otisky jablek a hrušek, vyráběly papírové dýně.

Další aktivity byly zaměřené na opakování a procvičování základních barev, poznávání geometrických tvarů. K tomu nám pomáhaly hry, které jsme hráli ve třídě i venku na zahradě (Čáp ztratil čepičku; Chodím, hledám, co mám znát;…).

Konec měsíce října jsme věnovali vnímání znaků podzimu, pozorovali jsme a pravidelně zaznamenávali počasí v jednotlivých dnech v týdnu. Tato aktivita děti velmi zaujala, budeme v ní pokračovat i v dalších měsících. Na vycházkách potom děti pozorovaly měnící se podzimní přírodu, prohlížely podzimní barvy např. na listech některých stromů, poznávaly také rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy. Na zahradě děti využívaly herní prvky, hrály hry s míči a zaléváním pomáhaly pečovat o rostliny na zahradě.

Výše uvedená témata byla propojena s říkankami, které jsme doprovázeli pohybem. Cvičili jsme ve třídě – využívali jsme míčky, kroužky, psychomotorický padák.

Společně s dětmi ze třídy Motýlků se Berušky zúčastnily výchovně vzdělávacího programu Zvířata kolem nás, na kterém mohly sledovat některé dravce nebo si  prohlédnout zblízka např. čápa nebo lišku.

Září

V září jsme přivítali ve třídě Berušek nové kamarády.

Náplní převážné části měsíce byla adaptace nově přijatých dětí. Společně se staršími kamarády poznávaly děti prostředí mateřské školy a také nejbližší okolí. Seznamovaly se s režimem dne ve školce, s pravidly ranního kruhu. Za pomoci her se děti učily znát jména kamarádů ze školky, jména pí. učitelek a pí. asistentky. Hrály také hry, při kterých se učily pamatovat svou značku.

Ve třídě jsme si s dětmi povídali o tom, kde kdo bydlíme, jaké profese zastávají lidé, kteří se o nás ve školce starají (např. učitelka, kuchařka, uklízečka). Společně jsme si vytvářeli pravidla kamarádství, která jsme si následně vyvěsili ve třídě. Děti se učily říkanky, při kterých také cvičily. Zpívali jsme písničky, které známe, četli pohádky a krátké příběhy o zvířátkách.

Při pobytu venku jsme s dětmi využívali zahradu školy. Děti prozkoumávaly prostředí zahrady, využívaly herní prvky. Zjišťovaly vlastnosti suchého a mokrého písku při vytváření různých staveb, při hrách s bábovičkami a při „vaření“ z písku a kamínků.