Pedagogičtí pracovníci, vzdělávací obor

 

Ředitelka školy:  Mgr.Olga Brousilová - Učitelství pro školy I. cyklu,

aprobace předměty a metodiky předmětů pro 1. - 5. roč. ZDŠ, specializace výtvarná výchova, zdravotní tělesná výchova

Vychovatelka:  Bc. Lenka Prausová -  Speciální pedagogika.                    

                     

.