Sdělení pro rodiče

Výsledky rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k zájmovému vzdělávání naleznete zde:
 
 
Kritéria pro přijímání dětí k zájmovému vzdělávání ve školní družině naleznete zde

 

V září 2018 dostaly všechny děti zapsané do ŠD notýsek pro vzájemnou komunikaci rodič - vychovatelka.

Do notýsku zaznamenávejte hlavně všechny nepravidelné odchody dětí ze ŠD, omluvenky a jiná důležitá sdělení.

Každý den po příchodu do ŠD žák odevzdá  vychovatelce notýsek a při odchodu domů si ho vyzvedne.

Buďte tak laskaví a dohlédněte, aby byl notýsek obalen. Společně s dítětem určete pro notýsek nejvhodnější místo v aktovce.Pravidelnou kontrolou pomozte dítěti vytvořit návyk stabilního umístění. 

Výsledky rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k zájmovému vzdělávání naleznete zde: