Čím žijeme ve školní družině v průběhu školního roku 2017/2018

Příspěvky pí. vychovatelky Bc. Lenky Prausové

Leden

Leden, jsme začali povídáním o prožití vánočních svátků, jaké to je někoho obdarovávat a dárky dostávat. S oslavami Nového roku, jsme se přiblížili k tématu prevence patologických jevů spojených s oslavami vandalismus, výtržnictví. Pověděli jsme si o největším úplňku a fázích měsíce. Charita a pomáhání druhým prostřednictvím sbírky K­ M B, které se účastnili i někteří naši žáci, byla velmi zajímavá a plná otázek. Vyhledávali jsme informace o ptáčcích, které můžeme vidět nyní v zimě. Vyráběli jsme krmítko ze šišek, víme čím krmit, abychom neuškodili. Využili jsme i sněhové nadílky a na hřišti postavili sněhuláky. Společnou prací a spolupráci dětí ve skupině bylo vytvoření koláže Paní zimy. Povolání, výběr, zájmy a talent pro výběr svého vysněného povolání byly velmi úsměvné a dozvěděli jsme i nová a netradiční povolání, která by děti chtěly vykonávat. Za měsíc leden jsme toho stihli mnoho. Měsíc únor, bude veselý a maškarní.

 

Prosinec

Prosinec se nesl v duchu tradic, rodiny a vytváření pohodové atmosféry adventu. Vyráběli jsme adventní věneček, povídali o zvycích na sv. Barboru, sv. Ondřeje. Zvládli jsme čertovský kvíz a nikdo nepropadl peklu. Napekli jsme vanilkové rohlíčky a na mlsání ve družině také nepečené kuličky. Povídali jsme si o zvycích v jednotlivých rodinách o vánocích. Práce v družině se nesla v duchu příprav na vánoce ve škole pro všechny žáky školy. Vyráběli jsme vánoční ozdoby na stromeček, chystali výzdobu družiny. Družina se také podílela na vystoupení na vánoční besídce, kterou zastoupily Elenka, Eliška, Bela a Klárka velmi zodpovědně a děkujeme za skvělý výkon. Pro odlehčení nervozity před vystoupením jsme hodně pobývali v tělocvičně a kompenzovali uvolnění pohybem. Po celý prosinec jsme si četli s knihy Adventní čas, kde jsme si vyprávěli i o zvycích v jiných zemích. Za přípravy jsme se odměnili poslední den školy nadílkou, která přinesla spoustu nových her do školní družiny.

 

Listopad

Listopad jsme začali povídáním o dušičkách, vzpomínali jsme na mám blízké lidi a zvířata, která již nejsou s námi. Naučili jsme se třídit odpad, dozvěděli jsme se zajímavosti o rozkladu organického odpadu z domácnosti.   Kvízem jsme si ověřili získané informace.

 Příroda nás obklopuje po celý rok a život divokého prasete a jehličnaté stromy byly tématem měsíce listopadu.

Seznámili jsme se s tradicemi a zvyky, které se váží ke svatému Martinovi.  Prakticky jsme vyzkoušeli pečení svatomartinských rohlíčků. Podzim jsme si propojili se změnami počasí a s hrozbou nemocí. Zajímali jsme se o návykové látky.  Získali jsme základní informace o drogách a jejich škodlivosti.

Všichni si užíváme předvánoční čas a těšíme se na vánoční svátky. 

 

Říjen

Měsíc říjen byl v naší družině velmi pestrý. Pracovali jsme na vytváření pozitivních vztahů a fair play mezi dětmi, které jsme prohlubovali při sportovních aktivitách venku i v tělocvičně. Vzájemná pomoc, formulace pozitivních vlastností druhého se prolínala i výtvarnou činností. V tomto měsíci začaly děti navštěvovat zájmové kroužky ve škole.

Vyprávěli jsme si o Rokytně, hledali v mapě a stavěli město z krabiček/ zejména starší  žáci/. Dopravní výchova, písničky a pracovní listy nám pomohly si tuto problematiku osvojit. Vyhledávali jsme informace o přírodě a životě zvířat v knihách.  Vyráběli jsme zdravý talíř a vysvětlili co je tělu z potravin prospěšné, pekli jsme si štrůdl z jablíček. Pověděli jsme si o vzniku státu, symbolech a naší hymně. Děti namalovaly svůj erb a vytvořily pečeť z vosku. 

Pracovní činnosti jsme zaměřili na zhotovení strašidel a bubáků. Vyrobený lampion si děti vyzkoušely i na lampionovém průvodu v Rokytně.

Poslední dny října byly veselé v duchu anglosaského svátku Halloween, tradiční hry, vyřezávání dýně, písniček, pečení prstů čarodějnice a ochutnávky kouzelného lektvaru.

Těšíme se, co nám přinese měsíc listopad.

Září

V září čekalo na děti ve školní družině plno změn. Seznamovaly se novou paní vychovatelkou, s paní asistentkou, děti začaly navazovat nové kamarádské vztahy. Prostě září se neslo v duchu vzájemného poznávání.

První týden jsme si vyprávěli zážitky z prázdnin. Sestavili jsme si družinová pravidla chování, jak na to, aby nám bylo společně příjemně.  Pozornost jsme věnovali společenskému chování v jídelně, komunikaci se spolužáky i s dospělými.

V průběhu měsíce jsme si povídali o počasí, změnách v přírodě, o životě ježků, o vitamínech, o svátku svatého Václava … Děti si vymyslely pohádku o zvířatech. Porovnávaly vlastnosti zvířat s vlastnostmi kamarádů. Vyrobily si ježka z přírodnin, závěs ze šípků, vařily si šípkový čaj, k svačině si připravily pečené hranolky v troubě. Každý týden si děti vyzkoušely jednu novou pohybovou hru. Čas po obědě jsme společně trávili čtením. Začali jsme využívat relaxační hudbu.

Co nám přinese říjen, se můžete dozvědět i z nové nástěnky, umístěné na chodbě školy.