Čím žijeme ve školní družině v průběhu školního roku 2019/2020

Příspěvky pí. vychovatelky Bc. Lenky Prausové

Co jsme dělali v únoru

     Na začátku února jsme dokončili započaté téma Zlaté horečky na Aljašce. Pověděli jsme si o podnebí na Aljašce, národním parku, historii hledání zlata a zahráli jsme si hry na toto téma. Připravovali jsme z keramické hlíny zápichy k Valentýnu. Masopust a jeho historie, typické masky, zvyky a karnevaly nejen v Čechách, byly tématem v měsíci únoru. Společně jsme si vyrobili masky na karneval, připravili masopustní koblihy a boží milosti na občerstvení  a užili si karnevalového veselí se soutěžemi i ve školní družině.

 

Co jsme dělali v lednu 

     Po prázdninách jsme si povídali o prožitých Vánocích v rodinném kruhu. Vytvořili jsme plakát rodiny, zamýšleli jsme se nad významem rodiny. Zabývali jsme se tématem příroda v zimě, její ochrana a naše pomoc ptákům. Poznávali jsme stopy zvířat a snažili jsme se je zakreslit. Prováděli jsme pokusy s různým skupenstvím vody. Promítli jsme si dokument o Aljašce, seznámili jsme se s tím, co byla zlatá horečka.

 

Co jsme dělali v prosinci 

     Měsíc prosinec začal výzdobou oken, pečením cukroví a přípravou na vánoční vystoupení. Navštívili jsme Pardubice, kde jsme hledali znaky Pernštejnů a ověřovali nabyté znalosti z pověstí a historie Pardubic. Vyzdobené Pernštýnské náměstí s vánočním stromem nám navodilo vánoční atmosféru. Chlad jsme zahnali teplým čajem v příjemné restauraci. Výlet se nám všem moc líbil. Také jsme si povídali, co patří k vánočním svátkům. Napsali jsme dopis Ježíškovi. Ozdobili jsme stromeček,  pekli z vizovického těsta. Vyrobili jsme přáníčka pro seniory a předali jim je na vystoupení v domě s pečovatelskou službou na Dubině v Pardubicích. S přípravou nám pomohla paní ředitelka a paní učitelka Marta Stránská. Odměnou byla radost seniorů. Velice děkujeme obci za pomoc s dopravou. Před prázdninami jsme si pod stromečkem rozbalili dárky a společně si popřáli vše nejlepší v roce 2020.

 

Co jsme dělali v listopadu

      Nemoc a její podoby, návštěva lékaře, očkování, zdravý životní styl, zájmy a psychická pohoda, to vše bylo tématem projektu Nemoc a zdraví. Zakončili jsme ho výtvarnou činností.  Nejen Rokytno, ale i Pardubice jsou místo, které patří k našemu životu. Pardubické pověsti nám přiblížili pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích v rámci programu Pardubice v proměnách času. Děti si zahrály na architekty, pracovaly v menších skupinkách a pomáhaly budovat Pardubice, tak, aby se jim v nich dobře žilo. Děti pracovaly s mapou Pardubic, do které umísťovaly dobové i současné fotografie. Nabyté znalosti prakticky ověří na výletě, který proběhne 5.12.  Budeme hledat znak Pernštejnů, Pardubic a plnit další zajímavé úkoly. Adventní pernštýnské náměstí a vánoční strom budou příjemnou tečkou výletu. 

 

Co jsme dělali v říjnu

 

     Říjen, jsme začali povídáním o Rokytně. Prohlédli jsme si rokytenské noviny, zjistili jsme, co potřebného se z nich můžeme dozvědět o dění v naší obci. Druhý týden jsme si povídali o vitamínech, šípkové růži, vařili jsme čaj z šípků a k nim nám chutnal vlastnoručně upečený štrůdl. Pověděli jsme si pohádku o Šípkové Růžence a také jsme si vyzkoušeli její dramatizaci. Změny počasí, podzim a voda, byly tématem i výtvarné činnosti. Ve třetím týdnu jsme se připravovali na strašidelné odpoledne. Napekli, nazdobili jsme si perníčky ve tvaru duchů, vyrobili jsme si podzimní lampičky. Před podzimními prázdninami a státním svátkem jsme si povídali, co by měl správný Čech vědět o své zemi. Malý kvíz a křížovka prověřily naše znalosti. Konec měsíce patřil halloweenskému odpoledni. Vydlabali jsme si dýně, zapálili lampičky a zahráli hry v tělocvičně, závěr patřil oblíbeným tanečním soutěžím a tanci. Během celého měsíce jsme chodili ven na školní i veřejné hřiště. Venku jsme hrabali listí, zalévali lípu na školní zahradě. Četli jsme z knihy „O modrém Poťouchovi“, kde byly v příběhu popsány lidské vlastnosti, o kterých jsme si povídali.


Co jsme dělali v září:

     Září bylo především pro prvňačky seznamovací s prostředím školy, jídelny i novými kamarády. Také jsme se seznámili s novou paní asistentkou Ninou Kvapilovou, která bude s námi v družině po celý školní rok. Pracovali jsme na vytváření pozitivních vztahů, které jsme prohlubovali při sportovních aktivitách venku i v tělocvičně. Základy společenského chování a stolování, jsme s dětmi prakticky vyzkoušeli při dramatické hře na restauraci. Pro spolupráci jsme využili práci ve skupinách. Děti si rozdaly role a hry se zúčastnil každý. Povídali jsme si o ekologii a ochraně přírody, přírodních katastrofách. K tématu shlédli dokument. Společně jsme pracovali na projektu: Co planetě prospívá a co jí škodí. Vytvořili jsme společně mapy světa, kde jsme ztvárnili pozitivní a škodlivé vlivy na prostředí. Děti opět pracovaly skupinově. Procházku po Rokytně jsme spojili se sběrem přírodnin a šípků na čaj. Povídali jsme si o šípku, jeho  prospěšnosti, sběru i rostlině. Mladší děti projevovaly celý měsíc zájem o nové logické hry, starší o sportovní aktivity. Děti sami vybíraly i klidovější činnosti relaxační hudbu, masáže. Mezi klidové činnosti patřilo i čtení po obědě a následný rozbor příběhu či výtvarné ztvárnění.