Čím žijeme ve školní družině v průběhu školního roku 2019/2020

Příspěvky pí. vychovatelky Bc. Lenky Prausové


Co jsme dělali v září:

     Září bylo především pro prvňačky seznamovací s prostředím školy, jídelny i novými kamarády. Také jsme se seznámili s novou paní asistentkou Ninou Kvapilovou, která bude s námi v družině po celý školní rok. Pracovali jsme na vytváření pozitivních vztahů, které jsme prohlubovali při sportovních aktivitách venku i v tělocvičně. Základy společenského chování a stolování, jsme s dětmi prakticky vyzkoušeli při dramatické hře na restauraci. Pro spolupráci jsme využili práci ve skupinách. Děti si rozdaly role a hry se zúčastnil každý. Povídali jsme si o ekologii a ochraně přírody, přírodních katastrofách. K tématu shlédli dokument. Společně jsme pracovali na projektu: Co planetě prospívá a co jí škodí. Vytvořili jsme společně mapy světa, kde jsme ztvárnili pozitivní a škodlivé vlivy na prostředí. Děti opět pracovaly skupinově. Procházku po Rokytně jsme spojili se sběrem přírodnin a šípků na čaj. Povídali jsme si o šípku, jeho  prospěšnosti, sběru i rostlině. Mladší děti projevovaly celý měsíc zájem o nové logické hry, starší o sportovní aktivity. Děti sami vybíraly i klidovější činnosti relaxační hudbu, masáže. Mezi klidové činnosti patřilo i čtení po obědě a následný rozbor příběhu či výtvarné ztvárnění.