Čím žijeme ve školní družině v průběhu školního roku 2018/2019

Příspěvky pí. vychovatelky Bc. Lenky Prausové

Prosinec 2018

zpráva ze školní družiny

 

Listopad 2018

 

Říjen 2018

 

Září 2018

Zpráva ze školní družiny