Zapojení do projektů

Školní rok 2019-2020
Zvýšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno II, je spolufinancová Evropskou unií. plakát_publicita.pdf (75205) 
 
Školní rok 2018-2019
 

Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vhazovat starý papír (ne karton), staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír - kreslící čtvrtky.

Pokračovat budeme i v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol.

Již tradičně se zapojíme do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Záštitu nad projektem má Svaz knihovníků a informačních pracovníků a škola v něm spolupracuje s Obecní knihovnou v Býšti. Prvňáčci jsou za celoroční práci slavnostně pasováni na čtenáře a odměněni speciální knížkou, která není na knižním trhu k dispozici.

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 – získání peněz na dopravu žáků.

V letošním školním roce ukončíme projekt „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno“ operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 
Školní rok 2017-2018
 

Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vhazovat starý papír (ne karton), staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír - kreslící čtvrtky.

Pokračovat budeme i v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol.

Vzhledem k tomu, že chceme podpořit čtenářskou gramotnost i formou vzbuzení zájmu o četbu, zkvalitníme činnost školní knihovny, kterou povede zkušená knihovnice pí. Božena Blažková. Již tradičně se zapojíme do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Záštitu nad projektem má Svaz knihovníků a informačních pracovníků a škola v něm spolupracuje s Obecní knihovnou v Býšti. Prvňáčci jsou za celoroční práci slavnostně pasováni na čtenáře a odměněni speciální knížkou, která není na knižním trhu k dispozici.

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017 – získání peněz na dopravu žáků.

Zapojili jsme se do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno“. V rámci projektu umožníme žákům 4. a 5. ročníku rozvíjet čtenářskou gramotnost a další klíčové kompetence, znalosti a dovednosti, které se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka (např. M, ČPř atd.) prostřednictvím „Čtenářského klubu pro žáky ŽS“. V prvním pololetí budou do klubu docházet žáci 5. ročníku. Klub bude realizován každé pondělí po obědě a bude končit tak, aby žáci stihli autobus ve14:15 hod. Docházka je pro přihlášeného žáka povinná a jeho nepřítomnost musí být zákonným zástupcem žáka omluvena. Činnost klubu je žákům poskytována zdarma.

V ZŠ se žáci budou setkávat i se školním asistentem, kterého můžeme žákům dopřát díky projektu.

Část finančních prostředků bude věnována na vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 
Školní rok 2016-2017
 
Tento školní rok administrativně dokončíme projekt Regenerace školní zahrady.
 

Účast v projektech

Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vhazovat starý papír (ne karton), staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír - kreslící čtvrtky.

Pokračovat budeme i v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol.

Vzhledem k tomu, že chceme podpořit čtenářskou gramotnost i formou vzbuzení zájmu o četbu, zkvalitníme činnost školní knihovny, kterou povede zkušená knihovnice pí. Božena Blažková. Již tradičně se zapojíme do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Záštitu nad projektem má Svaz knihovníků a informačních pracovníků a škola v něm spolupracuje s Obecní knihovnou v Býšti. Prvňáčci jsou za celoroční práci slavnostně pasování na čtenáře a odměněni speciální knížkou, která není na knižním trhu k dispozici. 

Školní rok 2015-2016

Tento školní rok se budeme soustředit na dokončení projektu týkajícího se regenerace školní zahrady a na realizaci naplánované spolupráce s našimi partnery.

V průběhu 1. pololetí budeme realizovat projekt Zabezpečená škola, na který jsme získali od státu dotaci 96012,- Kč. Celkový rozpočet projektu činí 121012,- Kč.

Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vhazovat starý papír (ne karton), staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír. Nejprve pořídíme pro děti z MŠ a ZŠ kreslící čtvrtky.

Pokračovat budeme i v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol.

Vzhledem k tomu, že chceme podpořit čtenářskou gramotnost i formou vzbuzení zájmu o četbu, zkvalitníme činnost školní knihovny, kterou povede zkušená knihovnice pí. Božena Blažková. Ta bude také za spoluúčasti dětí, žáků a Vás, rodičů hlavním organizátorem, realizátorem projektu Celé Česko čte dětem, programu Škola naruby, do kterého se chceme v tomto školním roce zapojit.

 

 

Projektem Zabezpečená škola jsme se zapojili do dotačního programu MŠMT "Podpora zabezpečení ochhrany škol a školských zařízení".

Zde otevřete:

Zabezpečená škola.doc (34,5 kB)

 

Adopce afrických dětí, projekt pomoci na dálku

V roce 2009 jsme adoptovali africkou dívku OUMOU HAWA LY z Nové Guiney. Dívka bydlela ve městě Conakry ve čtvrti Petit Simbaya. Od narození dívky byla její matka nemocná. Otec, řidič bez práce se staral o 6 dětí, 3 manželky a prarodiče.
Dívka  i dík naší podpoře dokončila základní vzdělání a s rodiči se přestěhovala.

Před ukončením školní docházky jí byl předán dopis od nás s drobnými dárky – viz. fotografie.

Oumou Hawy Ly.pdf (135,3 kB)

Oumou díky přestěhování nevyčerpala celou námi zaslanou finanční podporu. Oslovila nás zaměstnankyně Wontanary pí. Bednářová, zda chceme nevyčerpané peníze vrátit nebo poskytnout jinému dítěti. Rozhodli jsme se pro druhou variantu.

 

Na dálku jsme adoptovali 10letého chlapce z Guiney ABOUBACARA SYLLU.

Navštěvuje školu G.S. Hadjia Fatou B. ve městě Dubréka, čtvrti Bondabon.

Matkou chlapce je Halimatou Koulibaly (1986), otcem Mohamed Sylla (1985). Rodiče chlapce ještě studují. O chlapce se starají prarodiče, kteří se živí zemědělstvím. Potýkají se s zdravotními problémy a často nemají co jíst.

Aboubacar ve škole dobře prospívá a kdyby neměl podporu formou adopce, na škole by se neudržel. Školné na rok činí 6000,- Kč.

 

 

Projekt PAPÍR za PAPÍR

Zapojili jsme se do pilotního projektu pro školy PAPÍR za PAPÍR - výměna produktů z papíru za sběrový papír.

V praxi to znamená, že společně v průběhu každých 2 měsíců (5x ve školním roce) naplníme přistavěný kontejner letáky, novinami, časopisy, katalogy, použitým kancelářským papírem, knihami bez vazby. ! Ne krabicemi z lepenky.

Za sebraný papír nám budou do školy dodány produkty z recyklovaného papíru dle našeho výběru a potřeby.

Společně se můžeme aktivně zapojit do procesu recyklace. Může nás těšit, že každých 60 kg sběrového papíru ušetří 1 strom (do přistaveného kontejneru se vejde 350 kg papíru). Slisovaný sběrový papír slouží  k výrobě nového papíru. Stejně jako když se vyrábí ze dřeva, přidává se do směsi na výrobu papíru. Papír je možné takto recyklovat asi 5x až 7x. Při recyklaci papíru se ušetří především samotné stromy. Použitím 1 tuny sběrového papíru ušetříme cca 17 stromů v lese, uspoří se až 50% energie a 40% vody. sníží se také znečištění vzduchu o 75% a vody o 35%.

Nyní čekáme na přistavení kontejneru. Již si shromažďujeme ve škole použitý papír.

Těšíme se, že se do této smysluplné akce zapojíte i VY a další přátelé naší školy.

V tomto roce už poněkolikáté jste svými nápady a kontakty pomohli Vy, rodiče. Touto cestou všem velmi děkuji.

 

REGENERACE ŠKOLNÍ ZAHRADY MŠ

V současné době finišujeme s přípravou materiálů potřebných k podání žádosti OPŽP(Operační program Životní prostředí) - Prioritní osa 7.

Stručně o OPŽP

Operační program Životní prostředí (OPŽP) je podle výše finančních prostředků druhým největším českým operačním programem. V letech 2007-2013 nabízí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard eur, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu dalších více než 300 milionů eur. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice.

Dotace může dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů je podmínkou veřejné spolufinancování.

Rádi bychom získali peníze na regeneraci zahrady MŠ. Zahrada je majetkem obce Rokytno.

 

Jaký významný problém nám projekt pomáhá řešit.

Naše školní zahrada postrádá podněty pro zajímavé, různorodé, spontánní i řízené přírodovědné, pohybové, relaxační činnosti, které odpovídají bezpečnosti.  

Děti postrádají zastíněné plochy na školní zahradě a rovný terén pro výsev kvalitního travnatého povrchu, na kterém by se v průběhu deště nebo tání sněhu neshromažďovala voda zabraňující pobytu dětí na školní zahradě.

Co chceme:

Prostřednictvím zregenerované zahrady MŠ vytvořit dětem zajímavé podnětné prostředí pro získávání dovedností (např. komunikačních, interpersonálních, pohybových, manipulačních) a znalostí o zákonitostech přírody, o vztazích člověka a prostředí.

Podporovat aktivní postoj k prostředí, motivovat k zapojení do péče o životní prostředí – např. péče o bylinkový záhon na školní zahradě.

Na základě odpovídajících vědomostí podporovat šetrné chování k přírodě – začít u šetrného chování k nově vysázené zeleni, pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí, působit na utváření názorů, postojů, které budou pozitivně ovlivňovat správný životní styl.

Výsadbou zeleně zabezpečit stinné prostory pro vzdělávání, hry i relaxaci.

Výsadbou zeleně umožnit oživit zahradu o nové drobné živočichy.

Zeleň i další prvky zahrady – např. vodní hřiště - využívat k  drobným experimentům, k pozorování, na základě kterých budou děti pod vedením pí. učitelek nacházet souvislosti mezi poznatky a domýšlet možné důsledky jednání.

Doplněním oplocení přispět k zajištění bezpečnosti dětí.

Umožnit dětem postupně si vytvářet postoj osobní odpovědnosti nejen dík poznání, ale i prostřednictvím péče o zeleň i „nezelené“ prvky. Vést je k uvědomování si svého vlivu za stav životního prostředí – postupovat od školní zahrady, za školní zahradu – park, les, pole, rybník, za obec – přes republiku, do celého světa.

Využít školní zahradu k rozvíjení úcty a citu k sobě navzájem (prostřednictvím kooperativních činností např. formou využití divadla, při pohybových aktivitách – chůze po lávce ve dvojicích, po skupinách, po slepu atd.) k živé i neživé přírodě na základě pozorování, prožitků, smyslového vnímání, poznání.

Poznávat život na školní zahradě v návaznosti na okolní přírodu (park, rybník, pole, les) i v návaznosti na kontakt s dětmi mezi sebou i z jiných mateřských škol.

Využít prostředí zahrady mateřské školy ke spolupráci s rodinami a veřejností. Uplatňovat principy trvale udržitelného rozvoje (např. zkvalitnění života jak současné generace, tak generacích budoucích při zachování rozmanitosti přírody a zachování přirozené funkce ekosystému). Aktivním zapojením všech zúčastněných (subjektů, které zabezpečují nebo mají vliv na EVVO i prostřednictvím spolupráce s rodiči, s občany) umožnit pochopení propojení a vzájemných ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostí na lokální úrovni, inspirovat veřejnost. Postupně odkrývat další možnosti pro spolupráci.

Jaká konkrétní změna nastane dík realizovanému projektu.

Návrh sadových úprav řešeného území byl zpracován během září a října roku 2013.

Počítá s vytvořením přírodní zahrady, kde jednotlivé prvky využívají potenciálu přírody, jsou tvořeny přírodními materiály a zároveň nenásilnou formou a přitom hravě, umožňují dětem se seznámit s jednotlivými zákonitostmi přírody.

Návrh zahrady vychází z osvědčených metodik, z vlastních zkušeností se hrou dětí, ze zkušeností pedagogického personálu,  z návrhů rodičů přednesených prostřednictvím členů Rady školy. Metodika využití jednotlivých prvků navazuje na rámcový vzdělávací program mateřské školy. Využití jednotlivých prvků bude zařazeno též do výuky i do hry. Počítá se také s různými ekologicky zaměřenými akcemi.

V zahradě jsou využívány prvky z přírodních materiálů s přírodním vzhledem. Herní prvky jsou navrženy z akátového dřeva se zachováním přírodního tvaru i vzhledu i barvy. Rostliny jsou domácího původu anebo zdomácnělé, v přírodě běžně rostoucí.

Ve stávající zahradě zůstanou zachovány některé prvky. Jedná se především o dlažbu u budovy a chodník podél budovy školy a k boční brance. Dlažby umožňují pohyb dětí po odstrkovadlech a kolech. Dále bude zachována lezecká věž, pískoviště, domeček.

První část zahrady, v severní části, bude sloužit jako bylinková a okrasná zahrádka. Na ploše se v současnosti nic nenachází. Podél plotu bude vytýčen obloukový záhon, který bude osázen bylinkami /šalvěj, máta, dobromysl, meduňka/, voňavými trvalkami a keři /šanta kočičí, levandule, růže,../, rostlinami, které lákají motýly /třapatka, komule, plaměnka,../ a jedlými kanadskými borůvkami. Ty budou vysázeny v jižním rohu, který je přistíněn budovou školy.

Dominantu bude tvořit jeřáb duryňský, který má na podzim zajímavé žluté plody, vhodné k vyrábění.

Hlavní část zahrady bude věnována herním prvkům a samotné hře. Za lezeckou věží bude doplněn drátěný plot, který oddělí zahradu mateřské školy od ostatních částí, do plotu bude vložena branka.

Ze stávajícího chodníku podél budovy bude odbočen nový mlatový chodník do oblouku, který vede až k nově navrženému altánu, který bude mít střechu porostlou zelení. Chodník bude křížit vodní hřiště. Jedná se o prostor ve tvaru kruhu, vysypaný jemným štěrkem, kde bude vystavěno vodní hřiště. K vodnímu hřišti bude přivedena voda. Voda bude pumpována klasickou pumpou a bude se roztékat po vyvýšených stolcích, které je možné využít k vodním hrám. Přes štěrkovou plochu vede další herní prvek, lávka s kmitajícími trámky nebo pohyblivá lávka. Oblouk chodníku také vymezuje centrální travnatou plochu určenou ke hrám.

Od altánu je navržena „opičí“ stezka k pískovišti. Je tvořena špalky a kládou pro cvičení rovnováhy. Uprostřed pískoviště bude postaven lezecký totem. Za pískovištěm pokračuje cesta dřevěnými tunely. Mezi stromy budou napnuta lana.

Do zadní části zahrady je umístěno vrbové iglú a prvek zemljanka. V podstatě se jedná o prolézací „noru“, zahrnutou zeminou.Nedaleko stávající lezecké věže budou umístěny hromady s volně přístupným materiálem –

větvemi, špalky, cihlami, kamenivem - využívaným pro kreativní hru.

Ve výklenku mezi budovami je navrženo místo pro divadlo. Jedná se o zpevněnou plochu,doplněnou zídkou pro hru s loutkami.

V dlažbě u budovy je vyskládán panák na skákání a herní plán pro Člověče, nezlob se.

Zahrada bude doplněna systémem pro pozorování zvířat. Jsou zde navrženy ptačí budky,krmítka, hmyzí hotely i domky pro ježky. V zadní části zahrady je vytvořena nadzemní nádržka pro žáby.

Stávající stromy a dřeviny budou ošetřeny. Pokáceny budou pouze dřeviny ve špatném zdravotním stavu a několik keřových skupin v nevyhovujícím stavu. Nově budou vysázeny stromy, keře a obnoven trávník.

Děkuji Radě školy a pedagogickým pracovníkům za aktivní podíl v přípravné fázi renovace školní zahrady v přírodním stylu.

Děkuji zřizovateli za podporu i přislíbenou spoluúčast na projektu. Bez něho bychom nemohli žádost podat, protože zahradu vlastní i spravuje obec Rokytno.

Do projektu teče spousta naši pozitivní energie. Věřím, že s pomocí Vás - rodičů, spoluobčanů, přátel naší školy - obec získá inspirující prostor, který bude využíván k hraní, k sportování, k poznávání, k vnímání souvislostí, k uvědomování si duality přírodních živlů, k setkávání dětí i dospělých, k vytváření si základních postojů k přírodě,k životu.

Návrh řešení k nahlédnutí zde: Regenerace zahrady MŠ Rokytno.pdf (592,5 kB)

 

 

Žádost o grant z rozpočtu Pardubického kraje pro rok 2014

Ke konci listopadu podala škola žádost o grant - ve výši 20 000,- Kč na volnočasové sportovní aktivity žáků.  Rádi bychom žákům pořídili 2 florbalové branky se sítí, 2x výstroj a výzbroj brankáře, školní set florbalových holí a míčky, rozlišovací dresy, obaly a tašky, kužely a mety pro trénink. Poskytnutí grantu je vázáno na finanční spoluúčast zřizovatele ve výši 30%.

 

Knížka pro prvňáčka 2014

Přihlásili jsme se do 6. ročníku projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka. Vyhlašuje ji SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu nás mohla přihlásit veřejná knihovna, která je institucionálním členem SKIP ČR. Proto jsme navázali spolupráci s knihovnou v Býšti, která se zavázala s námi pracovat nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2013 do května 2014 prvňáci několikrát navštíví knihovnu, kde se účastní akcí vedoucích k rozvoji zájmu o četbu. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně 3 roky koupit. Ve školním roce 2013-2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka Abeceda.

 

Záložka do knihy spojuje školy

V letošním školním roce jsme se společně se 187 dalšími školami zapojili do 4. ročníku mezinárodního česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu.

Cílem projektu je podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami prostřednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobí libovolnou technikou. Na záložkách je ztvárněn oblíbený literární hrdina.

Projekt vyhlásili: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.

Žáci vyrobí záložky  vymění si je s vybranou slovenskou školou.

Česko – slovenský projekt bude ukončen 31.10.2013 a během měsíce listopadu bude vyhodnocen. Krátké hodnocení a zaslané fotografie z jednotlivých škol budou vystaveny na webových stránkách Centra pro školní knihovny ( www.csk.npmk.cz ), které celý projekt organizuje.

31.10. 2013 jsme odeslali naší partnerské škole - Základná škola, ročník 1.až 4., Choňkovce, Košický kraj zhotovené záložky s fotografiemi z průběhu jejich tvoření a s průvodním dopisem, který si můžete přečíst níže:
Záložka do knížky - Choňkovce.pdf (245,4 kB)

 


Zdraví na talíři

Projekt je zařazen do Investice do rozvoje vzdělávání. Organizátorem je ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Ekocentrum PALETA.

Cílem projektu je vzdělat pracovníky mateřských a základních škol v Pardubickém kraji v oblasti zdravého stravování.

Podle statistik přibývá dětí s nadváhou, s cukrovkou a alergiemi, s poruchami soustředění a obecně stoupá dětská nemocnost. Jednou z příčin je nesprávná výživa. Všem nám jde o dobré zdraví dětí.

Projekt zahrnuje:

pro pracovníky školních jídelen 1denní semináře, pobytový seminář ve středisku ekologické výchovy v Oucmanicích s praktickým kurzem vaření, individuální konzultace s odborníky na výživu

pro pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ 1denní semináře akreditované MŠMT

pro obě skupiny exkurzi k regionálním výrobcům potravin a do vyhlášené restaurace - jídelníček a úprava jídel

Jak projekt naplňujeme:

20.5.2013 se kuchařky školní jídelny zúčastnily úvodního vzdělávacího semináře Zdraví na talíři.

Již víte, že se naše pí. kuchařky v průběhu prázdnin od 18.8. do 23.8. 2013 vzdělávaly na Letním pobytovém kurzu pro pracovníky školních jídelen. Dík jejich aktivnímu přístupu máme možnost jejich nabyté vědomosti přefiltrovat přes dobroty na talíři. Od prvního zářijového týdne jsme ochutnávali zdravá jídla, jejichž základem byly biopotraviny. U většiny dětí se setkala s pozitivním ohlasem. I zarytí odpůrci z řad dospělých dle chuti nepoznali, že např. do mletého masa byla přidaná pohanka. V sekci školní jídelna si můžete prohlédnout fotogtafie nově zařazovaných jídel.

Využíváme i zkušenosti rodičů, kteří se zajímají o zdravou výživu. Naše pí. kuchařky začaly péct pro děti z MŠ chléb, na který používají pravý chlebový kvásek a recepturu od pí. Hubačové.

V září absolvovala pí. učitelka z MŠ a pí. učitelka ze ZŠ seminář s názvem Úvod do tématu zdravé výživy.

Ve čtvrtek 26.9. se v tělocvičně školy sešli děti, rodiče a zaměstnanci školy na akci nazvané Ochutnej, co mně chutná. Společně měli možnost vzájemně si pochutnat na připravených dobrůtkách, v kterých se vyskytovalo ovoce nebo zelenina. Naše paní kuchařky si pro všechny zájemce připravily výstavku s nově zařazovanými bio potravinami a s chlebem upečeným podle receptury pí. Hubačové. Oblíbily si ho děti z MŠ. Všichni se mohli potěšit a zavzpomínat na prázdniny prostřednictvím vystavených forografií. Fotodokumentaci naleznete v sekci Základní škola - foto 2013-2014.

První zpracované recepty najdete v sekci Základní škola - zapojení do projektů. Tímto vyzýváme všechny, kteří neodevzdali recept, aby tak co nejdříve učinili, abychom umožnili všem zájemcům ochutnanou dobrotu zrealizovat doma.

Martínkovu červenou pochoutku budou mít děti z MŠ příští týden ke svačince.

Zde se můžete seznámit s naší kuchařkou: Kopie - Ochutnej, co mně chutná - recepty.zip (5,2 MB)

V říjnu ředitelka školy absolvovala seminář s názvem Základy zdravé výživy, zdravá výživa v ŠVP a školním stravování.

V říjnu se také uskutečnila 2 denní vzdělávací akce s názvem Zdravá výživa v ŠVP  a stravování v mateřské škole, které se zúčastnila pí. učitelka MŠ.

V listopadu pí. učitelka MŠ absolvovala seminář s názvem Celá školka žuje zdravím.

2 pí. učitelky ZŠ se v listopadu zúčastnily 2 denní vzdělávací akce s názvem Zdravá výživa v ŠVP a stravování na základní škole.

 

Zajímavé informace k projektu:

O bio.pdf (29,5 kB)

Rady - příprava svačin pro školáky.pdf (404,1 kB)

Zdravý talíř.pdf (496,9 kB)

Zdravá strava pro vyšší výkonnost.pdf (1,2 MB) 

Víte, co je špalda, pohanka, kuskus, bulgur? Rozklikněte zde: obiloviny, luštěniny.pdf (1,7 MB)

Příspěvek pí. vychovatelky Mgr. Štěpánky Matějkové: Zdraví na talíři v ŠD.pdf (19,9 kB)

 

Kontakt pro všechny, kteří jsou si vědomi, že strava ovlivňuje naše chování a výkony.

www.zdravakuchyn.cz

Věříme, že se stránky stanou pro Vás inspirativní.

        KoKontsk

 

Projekt Výchova ke zdraví

Využili jsme nabídky Centra celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s., které v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi nabízí vzdělávací semináře, workshopy a exkurze k tématu Výchova ke zdraví, jež jsou realizovány od září 2012 do roku 2014.

Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

V průběhu října učitelka MŠ absolvuje vzdělávací seminář Psychomotorické hry. V lednu 2014 se zúčastníme seminářů Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu v MŠ, Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu v ZŠ.

 

 

Projekt Učebna na farmě

Minulý školní rok jsme potvrdili svou účast na projektu Učebna na farmě, který realizuje Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým APOLENKA. Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

V úterý 24.9. po obědě se žáci 1. ročníku vypravili na svůj první výlet. Nasedli do obecního tranzitu, který řídil p. učitel Zdeněk Neuhöfer a společně s pí. ředitelkou vyrazili do Spojilu do Apolenky. Byl pro ně připraven environmentální vzdělávací program pro základní školu v rámci projektu Učebna na farmě nazvaný O beránkovi a ovečkách. Žáci se dozvěděli mnoho nových zajímavých informací nejen prostřednictvím sluchu, ale i prostřednictvím zraku a hmatu, dokonce i chuti (zjišťovali, zda sůl pro zvířata je opravdu slaná). Prohlédli si výběhy se zvířaty, stáje s ustájenými koňmi, stodolu, zázemí pro zaměstnance, pracovali ve třídě v přírodě. Naučili se rozeznávat seno a slámu. Porovnávali srst ovce, kozy, lamy, telete a prasete. Zkoušeli si vlnu česat, každý si mohl zašlapat na kolovrátku, pozorovali, jak se z učesané vlny přede příze, pracovali s motovidlem a na závěr si vyrobili motýlky z obarvené vlny. Odnášeli si nejen příjemné zážitky a vyrobený dáreček, ale i letáček s předanými informacemi a pracovní list (viz. příloha a fotodokumentace ve fotogalerii).

Ovce domácí.pdf (545,6 kB), Ovce - obrázek k vymalování.pdf (497,8 kB), O beránkovi a ovečkách - pracovní list.pdf (832,4 kB)

 

 

Projekt Čistý les

V pátek 6.9. všichni žáci od 1. do 5. ročníku se zapojili do projektu "Čistý les", který organizuje Seca Borohládek a partnery akce jsou nadace Dřevo pro život a Marius Pedersen. Fotodokumetaci z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Uvádíme dojmy dětí:

V pátek jsme šli čistit les od odpadků. Ze začátku to nevypadalo hrozně. Ale u silnice bylo plno flašek a o kus dál jsme našli auto, které bylo rozpadlé a gauč a další odpadky. Připadala jsem si jako v odpadkovém koši.

(Eliška Moravcová)  

Měli jsme za úkol čistit les, ale mně se do lesa nechtělo. Když jsem tam přišel, na začátku nic nebylo až na houby.  Dál už jenom samé odpadky. to bylo to nejhorší, co jsem kdy viděl. Čistili jsme les, ale pytle nestačily a tak jsme tam něco museli nechat. (Jéňa Boháč)

Když jsme ještě nebyli u silnice, nebylo to tak hrozné. Když jsem však uviděl, co je u silnice poházené, rozzlobil jsem se na všechny ty lidí, kteří ničí přírodu a mohou způsobit i zranění zvířat či lidí. Kromě skla a plastů jsme našli součástky do aut, pneumatiky, gauč, kosti. doufám, že se s tím v blízké době něco udělá. (Vítek Vohradník)

Za svou aktivitu byli všichni žáci odměněni pexesem a sportovní lahví.

Všechny školní třídy ZŠ z Hradce Králové, Pardubic a okolí, které se zúčastnily projektu Čistý les (vyhlásila na Den Země Seca Borohrádek, již jsme Vás informovali níže), byly zařazeny do slosování o naučnou akci Nadace dřevo pro život "Do lesa s lesníkem". Překvapilo nás, že štěstí v podobě losu padlo i na nás. Z naší školy se může zúčastnit 20 žáků. Vybrali jsme žáky 3.a 4. ročníku, kteří v pondělí 14. října přistoupí do autobusu k žákům z Hradce Králové a vyrazí směr Borohrádek.

Níže si můžete rozbalit, co je cílem projektu, nástin programu.

Do lesa s lesníkem.pdf (836,4 kB)

Zde si můžete prohlédnout reportáž z akce do lesa s lesníkem:  https://www.nadacedrevoprozivot.cz/aktuality/171-reportaz-z-borohradku-do-les

 

Naše škola byla od 01.02. 2011 do 31.08.2013 zapojena do celostátního projektu EU peníze školám formou projektu Radostné učení,

reg. číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.1364

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na
základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a
podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a
učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat i  podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádněnadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno tématy z oblasti porgramu primární prevence.

Naší škole byla přidělena na neinvestiční náklady částka 497 753,- Kč.

Peníze jsme proinvestovali do nových žákovských počítačů, interaktivní tabule, serveru. Další část na vzdělávání pedagogických pracovníku a na odměnu pedagogických pracovníku za vytvoření 252 výukových materiálu a jejich ověření v  rámci vyučování.

Bylo vytvořeno 72 materiálů pro žáky zaměřených na čtenářskou gramotnost.

Dále 3 DUMY ICT2.

 

ICT2-1

 

ICT2-1-1-20              ČJ

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

2 ks

11 ks

7 ks

ICT2-1-21-40             M

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

0 ks

20 ks

0 ks

ICT2-1-41-60            ČS

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

2 ks

16 ks

2 ks

 

 

ICT2-2

 

ICT2-2-1-20               ČJ

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

10 ks

5 ks

5 ks

ICT2-2-21-40        HV + VV   

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

2 ks

3 ks

15 ks

ICT2-2-41-60            AJ

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

0 ks

7 ks

13 ks

 

 

ICT2-3

 

ICT2-3-1-20               AJ

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

0 ks

7 ks

13 ks

ICT2-3-21-40             M   

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

15 ks

5 ks

0 ks

ICT2-3-41-60            ČS

1.ročník

2.+ 3. ročník

4.+ 5. ročník

4 ks

9 ks

7 ks

Ukázky materiálů pro žáky:

VY_32_INOVACE_ICT2-1-01-A.pdf (223,3 kB)

VY_32_INOVACE_ICT2-1-01.pdf (24,8 kB)

VY_32_INOVACE_ICT2-2-14-A.pdf (222,7 kB)

VY_32_INOVACE_ICT2-2-14.pdf (3,3 MB)

VY_32_INOVACE_ICT2-2-55-A.pdf (223,4 kB)

VY_32_INOVACE_ICT2-2-55.pdf (26,1 kB)

VY_32_INOVACE_ICT2-3-47-A.pdf (229,9 kB)

VY_32_INOVACE_ICT2-3-47.pdf (83,7 kB)

 

Můžete pomoci i vy: Adopce Africké dívky - projekt pomoci na dálku.

 

 

 

(vloženo 14.02.2011)

Ačkovliv adopce africké dívky neprobíhá pod hlavičkou školy, přesto Vás, kteří máte zájem pomoci, touto formou oslovujeme. V loňském školním roce díky obyvatelům Rokytna, Borku, Býště, Hoděšovic, Újezda, Zástavy, Bohumilče, Prahy se podařilo shromáždit 7.500,- Kč. Dne 03.07.2009 a 28.12.2009 bylo odesláno po 2.000,- Kč. Do 30.04.2010 bude odeslána poslední splátka na školní rok 2009/2010 v hodnotě 2.000,- Kč. Oumou Hawa Ly od 01.10.2009 nastoupila do soukromé školy Dalanda Bah do 5. třídy. Dívka žije v Africe v zemi Guinea v městě Conakry ve čtvrti Petit Simbaya. Od narození dívky je její matka nemocná. Otec - řidič -  je bez práce a stará se o 6 dětí, 3 manželky a prarodiče.

Za smysluplné považujeme umožnit dívce vzdělávání i v následujícím školním roce, který v Africe začíná v říjnu a končí v červnu. Nyní se všichni, kteří Oumou Hawa Ly podporujeme, těšíme na kopii jejího vysvědčení. Jakmile ho získáme, zveřejníme ho.

Jestliže i Vy chcete mít podíl na tom, že dívka z Afriky dostane šanci na lepší život a bude moci navštěvovat školu i v následujícím školním roce, můžete se spojit s organizátorem pro Rokytno.

Nemusíme zachraňovat celý svět, stačí konkrétní pomoc konkrétnímu člověku, zvířeti, zeleni.

 Školský systém v Guineji

Guinea získala samostatnost v roce 1958. Oficiálním jazykem je zde francouština. V Guineji jsou čtyři skupiny kmenů a každý dmen má svůj jazyk. Děti mluví svým mateřským jazykem, francouštinu se začínají učit až v mateřské škole či při nástupu na ZŠ. Gramotnost je zde velice nízká. Číst a psát umí 35,9% osob starších 15ti let (49,9% mužů a jen 21,9% žen).

 

V Guineji existuje státní a soukromé školství. Za zákona vyplývá povinná školní docházka, ale ta je za současné situace nemožná a nikdo ji nekontroluje. Ve státních školách, kde se školné neplatí, může být až 150 dětí ve třídě. Proto tam, kde je to možné, děti z projektu "Vysokoškolských humanistů" umisťují děti v soukromých školách, kde se školné platí. Soukromé školy jsou zakládány jednotlivci, či soukromými subjekty. Povinná výbava je uniforma, učebnice a školní potřeby. Ze školného je hrazen kromě výše uvedeného i  chod školy a platy učitelů. Vybavení škol i úroveň školství připomíná situaci našich praprababiček. Je zde absolutní nedostatek didaktických školních pomůcek. Například to, o čem se děti učí, mají nakresleno na stěnách třídy.

Školní rok na základní škole má tři trimestry:

 1. říjen, listopad, prosinec

 2. leden, únor, březen

 3. duben, květen, červen

 Prázdniny mají děti od 23.12. do 03.01. (vánoční), od 01.04. do 13.04. (velikonoční) a v červenci, srpnu a v září (období dešťů).

Výuka a předměty:

Výuka probíhá ve francouštině. Na nižším stupni základní školy jsou tyto předměty: francouština (mluva, čtení, psaní, přednes), matematika, občanská nauka, zpěv, praktické práce. (vloženo 19.03.2010)