Zaměstnanci školy

 Mgr. Olga Brousilová      ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Zdeněk Neuhöfer

třídní učitel 2. a 3. ročníku, vyučující TV i v 4. a 5. ročníku, HV v 1. ročníku.

Mgr. Martina Ehlová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku, vyučující VV a PČ ve 2. a 3. ročníku

Mgr. Marta Stránská

vyučující VV, PČ, ČS, TV v 1. ročníku, HV v 2. - 5. ročníku

Eliška Šlemrová

vyučující AJ 2. – 5. ročník

Bc. Magdalena Slánská

školní asistent ZŠ

školní asistent MŠ

Jana Kvapilová

pracovník poskytující ostatní osobní služby

Bc. Lenka Prausová

vychovatelka školní družiny, učitelka MŠ 

Milada Reinberková

vedoucí učitelka MŠ – oddělení starších dětí - Motýlci

Bc. Petra Tomášková

učitelka MŠ – oddělení mladších dětí - Berušky

Petra Horynová

domovnice ZŠ

Hedvika Zbudilová

vedoucí kuchařka

Radka Lederová

kuchařka

Ladislava Matějková

domovnice MŠ, pomocná kuchařka

Milada Kučerová

administrativní pracovnice

Ilona Raušová

účetní, hospodářka

Božena Blažková

knihovnice (není zaměstnancem školy)

 


Ředitelka školy: Mgr. Olga Brousilová  - Učitelství pro školy 1. cyklu, předměty a metodiky předmětů pro 1. - 5. roč.základní školy, specializace výtvarná výchova,                                                           specializační studium Zdravotní tělesná výchova 
Pedagogičtí pracovníciZŠ,  vystudovaný obor

Učitelky:           Mgr. Martina Ehlová    - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, 

                                                               specializace výtvarná výchova

                        Mgr. Zdeněk Neuhöfer- Učitelství pro 1. stupeň základní školy

                                Eliška Šlemrová - Státní zkouška z Anglického jazyka 

                        Mgr. Marta Stránská  Učitelství pro 1. stupeň základní školy,

                                                               Hudební výchova

                         Bc. Lenka Prausová - Speciální pedagogika

                         Bc. Magdalena Slánská - Specializace v pedagogice - AJ