Zaměstnanci školy

 

Mgr. Olga Brousilová

 ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku
 

Mgr. Zdeněk Neuhöfer

třídní učitel 2. a 3. ročníku, vyučující TV všech ročníků

Mgr. Martina Ehlová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku, vyučující VV všech ročníků

Mgr. Marta Stránská

vyučující AJ všech ročníků, HV všech ročníků, PČ v 1. – 3. ročníku, ČS v 2. ročníku

Nina Kvapilová

Mgr. Helena Pleskotová

školní asistent ZŠ

školní asistent ZŠ

Bc. Lenka Prausová

vychovatelka školní družiny, učitelka MŠ 

Jitka Kosařová, DiS

vedoucí učitelka MŠ – oddělení starších dětí - Motýlci

Bc. Petra Tomášková

učitelka MŠ – oddělení mladších dětí - Berušky

Petra Horynová

domovnice ZŠ

Hedvika Zbudilová

vedoucí kuchařka

Radka Lederová

kuchařka

Ladislava Matějková

domovnice MŠ, pomocná kuchařka

Iva Formánková

administrativní pracovnice

Ilona Raušová

účetní, hospodářka

Božena Blažková

knihovnice

 


Ředitelka školy: Mgr. Olga Brousilová  - Učitelství pro školy 1. cyklu, předměty a metodiky předmětů pro 1. - 5. roč.základní školy, specializace výtvarná výchova,                                                           specializační studium Zdravotní tělesná výchova 
Pedagogičtí pracovníci ZŠ,  vystudovaný obor

Učitelky:           Mgr. Martina Ehlová    - Učitelství pro 1. stupeň základní školy, 

                                                               specializace výtvarná výchova

                        Mgr. Zdeněk Neuhöfer - Učitelství pro 1. stupeň základní školy

                         Mgr. Marta Stránská   Učitelství pro 1. stupeň základní školy,

                                                               Hudební výchova

                         Bc. Lenka Prausová - Speciální pedagogika

                         Bc. Magdalena Slánská - Specializace v pedagogice - AJ