Školní rok 2017/2018

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny: 12. března – 18. března 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

 

Ukončení letního času v neděli 29. října 2017. 0 třetí hodině letního času se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času. Počátek letního času v neděli 25. března 2018. V tomto dnu se o druhé hodině středoevropského času posunou hodiny na třetí hodinu letního času.

 

Státní svátky České republiky, které zasahují do školní ho roku

28. září – čtvrtek -  Den české státnosti

28. říjen – sobota -  Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad – pátek - Den boje za svobodu a demokracii

1. květen – úterý - Svátek práce

8. květen – úterý - Den vítězství

 

Ostatní svátky, které zasahují do školního roku

24. prosinec - neděle  - Štědrý den

25. prosinec - pondělí - 1. svátek vánoční

26. prosinec - úterý - 2. svátek vánoční

1. leden - pondělí - Nový rok

30. března- pátek – Velký pátek

2. dubna -  pondělí - Velikonoční pondělí

 

Ředitelské volno

Ředitelka po projednání se zřizovatelem včas vyhlásí ředitelské volno v návaznosti na termín vzdělávání celého pedagogického sboru.  

 

Rozvrh hodin

Z důvodu konání plavání se budou žáci učit podle 2 rozvrhů. Oba jsou již přístupny na webových stránkách školy v sekci Základní škola – Organizace školního roku – Rozvrh hodin. Rozvrhy jsou shodné, pouze u 2. a 3. ročníku dochází k přesunu předmětů. Každý žák obdrží vytištěný rozvrh platný od 4. 9. 2017.

 

Přechod žáků z 5. ročníku na plně organizované školy

Rodiče žáků, kteří budou po ukončení 5. ročníku přestupovat do plně organizovaných škol, se řídí ustanovením § 49 školského zákona. To znamená, že navštíví vybranou školu a ředitel dané školy rozhodne o přijetí na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

 

Plavecká výuka žáků

Plavecká výuka je pro žáky od 01. 09. 2017 povinná, proto neúčast je možná pouze z důvodu nemoci nebo na základě lékařského posudku.

Žáci se zúčastní plavecké výuky v Plavecké škole PAP Pardubice. Výuka plavání bude probíhat od 9:45 hod. do 11:45 hod..

První zahajovací lekce začne v pondělí 11. 9. 2017. Odjezd od školy 9:00 hod., předpokládaný návrat 12:00 hod.

Kalendárium plavání: 11. 9. - 18. 9. - 25. 9. - 2. 10. - 9. 10. - 16. 10. - 23. 10. - 30. 10. - 6. 11- 13. 11. 2017

Na plaveckou výuku žák potřebuje: ručník, mýdlo nebo sprchový gel (ne ve skle), igelitovou tašku na obuv, plavky, hřeben. Holčičky, které mají dlouhé vlasy, budou mít s sebou gumičku na stažení nebo koupací čepici.

Připomínáme, že děti s bradavicemi, ekzémem, záněty a děti jinak nemocné do bazénu nepatří. (viz. Lázeňský řád)     

Kalkulace nákladů za 20 hodin výuky pro jednoho žáka:

- cena za plaveckou výuku žáků: 488,- Kč (hradí škola)

- provozní náklady: 452,- Kč (hradí zřizovatel)

- náklady na dopravu: vstoupili jsme do projektu Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2017. Získali jsme dotaci na dopravu v částce 9 800,- Kč. Peníze od rodičů bychom vybírali pouze v případě, že by tato částka nepokryla výdaje s dopravou.

Po dobu plavecké výuky budou žáci 2. a 3. ročníku každé pondělí začínat výuku v 7:30 hod.

 

Konzultace – rodič – žák - vyučující:

Proběhnou začátkem prosince a začátkem května. Přesný termín bude zveřejněn na internetových stránkách školy a formou lístečků pro rodiče. Individuální pohovory s vyučujícími mimo konzultace rodič – žák – vyučující se uskuteční na základě společné domluvy termínu rodiče a vyučujícího. Kromě konzultací rodič – žák – vyučující proběhne v každém ročníku schůzka rodičů s vyučujícími, na které budou předány důležité informace týkající se školy a výuky, rodičům bude odpovězeno na jejich dotazy.

 

Zaměstnanci školy

 Mgr. Olga Brousilová   ředitelka školy, třídní učitelka 1. ročníku

Mgr. Zdeněk Neuhöfer

třídní učitel 2. a 3. ročníku, vyučující TV i v 4. a 5. ročníku, HV v 1. ročníku.

Mgr. Martina Ehlová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku, vyučující VV a PČ ve 2. a 3. ročníku

Mgr. Marta Stránská

vyučující VV, PČ, ČS, TV v 1. ročníku, HV v 2. - 5. ročníku

Eliška Šlemrová

vyučující AJ 2. – 5. ročník

Bc. Magdalena Slánská

školní asistent ZŠ

školní asistent MŠ

Jana Kvapilová

pracovník poskytující ostatní osobní služby

Bc. Lenka Prausová

vychovatelka školní družiny, učitelka MŠ 

Milada Reinberková

vedoucí učitelka MŠ – oddělení starších dětí - Motýlci

Bc. Petra Tomášková

učitelka MŠ – oddělení mladších dětí - Berušky

Petra Horynová

domovnice ZŠ

Hedvika Zbudilová

vedoucí kuchařka

Radka Lederová

kuchařka

Ladislava Matějková

domovnice MŠ, pomocná kuchařka

Milada Kučerová

administrativní pracovnice

Ilona Raušová

účetní, hospodářka

Božena Blažková

knihovnice (není zaměstnancem školy)

 

3. Rozdělení žáků do tříd, vzdělávací program

 

Ve školním roce 2017/2018 budou žáci pracovat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JÁ A SVĚT V BARVÁCH DUHY ČJ: 08/18/2007.

Hodinu anglického jazyka mají druháci rozdělenou po 20 a 25 minutách do 2 vyučovacích hodin, ve zbývajícím čase probíhá ČJ - výuka psaní.

 

Do školních lavic usedne 1. září:

 

 

Třída

Ročník

Počet žáků/ z toho dívek

1.

I.

9/2

2.

II. + III.

9/4 + 8/2

3.

IV. + V.

10/3 + 9/4

Celkem

 

45/15

    

 

Ze 45 žáků 17 žáků spádově nenáleží k obci Rokytno, což je 37,77 %.

Důležité informace naleznete v Řádu školy, se kterým jsou všichni účastníci vzdělávání – žáci, zaměstnanci školy, rodiče – povinni se seznámit. Řád školy naleznete u vchodových dveří u botníku, výňatek z řádu na webových stránkách školy. V průběhu pobytu ve škole žákovi není dovoleno používat mobilní telefon a tablet, s výjimkou použití při vyučování pod dohledem vyučujícího. Je to z důvodu zajištění bezpečnosti žáků, jejich odpočinku a vytvoření času na přípravu pomůcek na vyučování.