Školní rok 2019/2020

 
 

Školní rok 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny: 4. února - 10. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019- státní svátek

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Státní svátky České republiky, které zasahují do školního roku

28. září – pátek -  Den české státnosti

28. říjen – neděle -  Den vzniku samostatného československého státu

17. listopad – sobota - Den boje za svobodu a demokracii

1. květen – středa - Svátek práce

8. květen – středa - Den vítězství

 

Ostatní svátky, které zasahují do školního roku

24. prosinec - pondělí  - Štědrý den

25. prosinec - úterý - 1. svátek vánoční

26. prosinec - středa - 2. svátek vánoční

1. leden - úterý - Nový rok

19. duben - pátek – Velký pátek

22. duben -  pondělí - Velikonoční pondělí

 

Plavecká výuka žáků

Plavecká výuka je pro žáky povinná, proto neúčast je možná pouze z důvodu nemoci nebo na základě lékařského posudku.

Žáci 1., 2. a 3. ročníku se zúčastní plavecké výuky v Plavecké škole PAP Pardubice. Výuka plavání bude probíhat od 9:45 hod. do 11:45 hod..

První zahajovací lekce začne v pondělí 10. 9. 2018. Odjezd od školy 9:00 hod., předpokládaný návrat 12:00 hod.

Kalendárium plavání: 10. 9. - 17. 9. - 24. 9. - 1. 10. - 8. 10. - 15. 10. - 22. 10. - 5. 11. - 12. 11 – 19. 11. 2018

Na plaveckou výuku žák potřebuje: ručník, mýdlo nebo sprchový gel (ne ve skle), igelitovou tašku na obuv, plavky, hřeben. Holčičky, které mají dlouhé vlasy, budou mít s sebou gumičku na stažení nebo koupací čepici.

Připomínáme, že děti s bradavicemi, ekzémem, záněty a děti jinak nemocné do bazénu nepatří. (viz. Lázeňský řád)     

Kalkulace nákladů za 20 hodin výuky pro jednoho žáka:

- cena za plaveckou výuku žáků: 488,- Kč (hradí škola)

- provozní náklady: 452,- Kč (hradí zřizovatel)

- náklady na dopravu: vstoupili jsme do projektu Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018. Prozatím nevíme, jaká částka nám bude přidělena. Pokud přidělená částka nebude dostačující, rozdíl budou hradit rodiče žáků. Po dobu plavecké výuky budou žáci 1. až 3. ročníku každé pondělí začínat výuku v 7:30 hod.

 

Konzultace – rodič – žák - vyučující:

Proběhnou začátkem prosince a v průběhu května. Přesný termín bude zveřejněn na internetových stránkách školy a formou lístečků pro rodiče. Individuální pohovory s vyučujícími mimo konzultace rodič – žák – vyučující se uskuteční na základě společné domluvy termínu rodiče a vyučujícího. Na přelomu září a října proběhne schůzka, kde vyučující společně všem rodičům předá potřebné informace, zodpoví dotazy.

 

Volby do školské rady:

Po žácích Vám budou zaslány informace pro „Volby zástupců zákonných zástupců do školské rady“.  Využijte svého práva a napište na lístek Vámi  navrženého kandidáta, vložte do připravené obálky umístěné na botníku u vchodu do školy do pátku 14. 9. 2018. Volby proběhnou v tělocvičně v pondělí 24. 9. 2018 v 16:30 hod. Prosím, dostavte se v co největším počtu, aby byly volby platné a nemusely se opakovat.

 

2. Zaměstnanci školy

Mgr. Olga Brousilová

Mgr. Zdeněk Neuhöfer

ředitelka školy, třídní učitelka 2. ročníku

třídní učitel 1. a 3. ročníku, vyučující TV všech ročníků

Mgr. Martina Ehlová

třídní učitelka 4. a 5. ročníku, vyučující VV všech ročníků

Mgr. Marta Stránská

vyučující AJ všech ročníků, HV všech ročníků, PČ v 1. – 3. ročníku, ČS v 2. ročníku

Bc. Magdalena Slánská

Mgr. Helena Pleskotová

školní asistent ZŠ

školní asistent MŠ

Bc. Lenka Prausová

vychovatelka školní družiny, učitelka MŠ 

Milada Reinberková

vedoucí učitelka MŠ – oddělení starších dětí - Motýlci

Bc. Petra Tomášková

učitelka MŠ – oddělení mladších dětí - Berušky

Petra Horynová

domovnice ZŠ

Hedvika Zbudilová

vedoucí kuchařka

Radka Lederová

kuchařka

Ladislava Matějková

domovnice MŠ, pomocná kuchařka

Milada Kučerová

administrativní pracovnice

Ilona Raušová

účetní, hospodářka

Božena Blažková

knihovnice

    

3. Vzdělávací program

 

Ve školním roce 2018/2019 budou žáci pracovat podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání JÁ A SVĚT V BARVÁCH DUHY ČJ: 08/18/2007. ŠVP prochází průběžnou aktualizací. Každý rodič má právo nahlížet do ŠVP.

 

Účast v projektech

Od září budeme po celý rok pokračovat v projektu Papír za papír. Můžete vhazovat starý papír (ne karton), staré knihy (bez vazby) a letáky či jiný propagační materiál do kontejneru umístěného za plotem při vchodu do ZŠ. Výměnou za starý papír získáme nový recyklovaný papír - kreslící čtvrtky.

Pokračovat budeme i v projektech Ovoce do škol, Mléko do škol.

Již tradičně se zapojíme do projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Záštitu nad projektem má Svaz knihovníků a informačních pracovníků a škola v něm spolupracuje s Obecní knihovnou v Býšti. Prvňáčci jsou za celoroční práci slavnostně pasováni na čtenáře a odměněni speciální knížkou, která není na knižním trhu k dispozici.

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 – získání peněz na dopravu žáků.

V letošním školním roce ukončíme projekt „Zvýšení a zlepšení kvality výuky na ZŠ a MŠ Rokytno“ operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.