Kontakty

Internetové stránky školy:                                                                              https://skola-rokytno.webnode.cz

Emailová adresa školy:                                                             ZS_Rokytno@seznam.cz                                              

Pevná linka pro celou školu:                                                           466 989 201

Mobilní telefon využíván pro potřeby školní jídelny:                     739 203 101

Mobilní telefon na pí. ředitelku:                                                     739 203 103

Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz -  116 111 (pro celou Evropu) 

Fond ohrožených dětí, www.fod.cz -                                               224 236 655, 724 667 629

Linka důvěry Dětského krizového centra, www.ditekrize.cz -        241 484 149, 777 715 215

Krizové centrum pro děti, dospívání a rodinu, www.spondea.cz    608 118 088

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče:  286 881 059

Krizové centrum AD:                                                                       466 510 160

Linka naděje - Pardubice:                                                                 466 500 075

Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice:                     466 410 327, 466 410 328

(poradna@ppp-pardubice.cz)

Kontakty jsou zveřejněny také na webových stránkách školy v sekci Základní škola – Kontakty.

Patron dětí – společnost za lepší dětství: www.patrondeti.cz, info@patrondeti.cz,  601 188 166