Kontakty

158 - Policie ČR

112 - Tísňové volání z mobilního telefonu

Internetové stránky školy: https://skola-rokytno.webnode.cz

Emailová adresa školy:     ZS_Rokytno@seznam.cz                                              

Pevná linka pro celou školu:                                                    466 989 201

Mobilní telefon využíván pro potřeby školní jídelny:                739 203 101

Mobilní telefon na pí. ředitelku:                                              739 203 103

116 111 (pro celou Evropu) - Linka bezpečí, www.linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz

224 236 655 - Fond ohrožených dětí, www.fod.cz

241 484 149, 777 715 215 - Linka důvěry Dětského krizového centra, www.ditekrize.cz

Krizové centrum pro děti, dospívání a rodinu - 608 118 088 www.spondea.cz

Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: 286 881 059

Krizové centrum AD: 466 510 160

Linka naděje - Pardubice: 466 500 075

Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice:                      

466 410 327, 466 410 328 (poradna@ppp-pardubice.cz)

Kontakty jsou zveřejněny také na webových stránkách školy v sekci Základní škola – Kontakty.